Gezonde School

Inschrijving Ondersteuningsronde Gezonde School 2020-2021 van start 

Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) zich inschrijven voor het landelijke Ondersteuningsaanbod Gezonde School én voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Deze regelingen geven scholen, na toekenning, een steuntje in de rug om in het schooljaar 2020-2021 structureel en planmatig te werken aan gezondheidsthema’s door een financiële bijdrage, advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur en scholing. Lees hier alles over het Ondersteuningsaanbod. 

Wat is Gezonde School? 

Gezonde School is een landelijk programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD. Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt. Volgt u het stappenplan en heeft u één of meer thema’s op orde? Vraag dan het vignet aan en laat zien dat uw school een Gezonde School is. 

Werken volgens de Gezonde School-aanpak 

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat uw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maakt u van losse activiteiten één geheel. De aanpak bestaat uit drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Zo werkt u doelgericht en efficiënt aan een gezonde leefstijl van uw leerlingen. 

De brede betrokkenheid van school en ouders is een succesfactor in elke stap. Leraren hebben bijvoorbeeld een belangrijke voorbeeldfunctie en u heeft de hulp van ouders nodig om het gedrag van leerlingen binnen en buiten school te veranderen. Dat laatste is voor veel scholen een uitdaging. Daarom is er in de Gezonde School-aanpak veel aandacht voor ouderbetrokkenheid. 

Landelijke Ondersteuningsronde Gezonde School 2020-2021 

Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich inschrijven voor het landelijke Ondersteuningsaanbod Gezonde School. De ondersteuning bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per schoollocatie, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Voor het schooljaar 2020-2021 is er landelijk ruimte voor toekenning aan 530 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het Ondersteuningsaanbod kan worden aangevraagd voor de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, Roken-, alcohol- en drugspreventie, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur. Voor het thema Gezonde Relaties & Seksualiteit is nu een aparte regeling beschikbaar. Daarover leest u verderop meer. Een school kan het geldbedrag inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten en/of de aanvraag van een vignet Gezonde School.  

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit 2020-2021 

Naast de Ondersteuningsronde Gezonde School is eind 2019 de eerste ronde van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit gestart. Deze regeling bestaat uit meerdere rondes gedurende 3 jaar. Scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben na inschrijving en toekenning recht op € 5.000,-, advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur en scholing. Met als doel om structureel volgens de Gezonde School-aanpak te werken aan Relationele & Seksuele vorming. Scholen kunnen zich van 9 maart 2020 t/m 20 april 2020 voor de tweede ronde inschrijven. 

De Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Regeerakkoord. Naast de Stimuleringsregeling zijn er andere maatregelen om seksuele gezondheid te bevorderen en onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Lees meer over het hele pakket aan maatregelen. Het RIVM heeft ervaringen en behoeften van scholen geïnventariseerd op het gebied van seksuele en relationele vorming. Bekijk de uitkomsten in de factsheet Seksuele en relationele vorming in het onderwijs en de aanvullende factsheet primair onderwijs

Meer informatie 

Lees alles over de Gezonde School-aanpak op gezondeschool.nl

Kijk hier voor meer informatie over de Ondersteuningsronde Gezonde School 2020-2021. 

Kijk hier voor meer informatie over de Stimuleringsregeling én alle erkende interventies relaties en seksualiteit. 

Kijkt u ook eens naar de Themakalenders po en v(s)o met alle belangrijke dagen op het gebied van gezondheid in een handig overzicht met links naar relevante websites.