Gezonde School

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020 

Op 4 maart is een nieuwe ronde van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School gestart. Het Ondersteuningsaanbod geeft scholen een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit het po, vo en mbo ondersteuning aanvragen. Het aanbod bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD.
Lees meer over de huidige ronde van het Ondersteuningsaanbod.  

Kinderopvang gaat Lekker naar buiten! 

Een lekkere boterhamspread maken, groenten uit de eigen moestuin, een bezoek aan de boerderij. Wilt u samen met de kinderen binnen de kinderopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met het onderwerp gezonde en duurzame voeding? 

Kinderopvangprofessionals die met de train-de-trainercursus 'Een Gezonde Start' zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen een subsidie van maximaal € 500 aanvragen. Deze subsidieregeling loopt tot 2020 en kunt u als coach gebruiken voor een voedinggerelateerde activiteit met de kinderen. Denk aan spullen voor een moestuin, hulp bij een kookles, of vervoer naar een (kinder)boerderij. Benieuwd wat u allemaal kunt doen? Ga naar www.eengezondestart.nl/subsidie en vraag de subsidie aan! 

‘Relaties en seksualiteit’ of ‘Welbevinden’
Goed nieuws voor scholen die komend schooljaar willen werken aan het thema ‘Relaties en seksualiteit’ of ‘Welbevinden’! Door een financiële impuls van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan Gezonde School extra scholen ondersteunen die met één van deze thema’s komend schooljaar aan de slag gaan. De inschrijvingsprocedure is gelijk aan de inschrijving voor de andere thema’s. Scholen kunnen zich nog tot en met 18 april inschrijven via https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod.

Nieuwsbrieven 

Speciale editie Ondersteuningsaanbod ronde 2019 - schooljaar 2019-2020 - maart 2019 
Nieuwsbrief Gezonde School - februari 2019