Gehoorschade quiz GGD Hollands Noorden

Het evenementen- en festivalseizoen staat weer voor de deur. Voor GGD HN is dat aanleiding om jongeren bewust te maken van de risico’s van en preventiemaatregelen tegen gehoorschade.  

Quiz over gehoorschade 

In december 2018 plaatste GGD HN een online quiz over gehoorschade. De uitkomst toont aan dat er ruimte is om de bewustwording van jongeren te verbeteren. Daarom delen we deze quiz half april opnieuw via www.ggdhollandsnoorden.nl en onze social mediakanalen. Daarbij mikken we op de leeftijdscategorie 15 tot en met 18 jaar. Onder de deelnemers verloten we 10 setjes goedgekeurde oordoppen. 

Risico’s gehoorschade 

Jaarlijks komen er in Nederland ruim 20.000 jongeren bij met permanente gehoorschade. Ook in onze regio blijken veel jongeren en jongvolwassenen risico te lopen. Een teken van (beginnende) gehoorschade is het waarnemen van een piep, ruis, suis, brom of doof gevoel in je oren na het luisteren van harde muziek. In het voortgezet onderwijs (vo) heeft ongeveer de helft van de leerlingen last van het gehoor na bezoek aan een locatie met harde muziek. In de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar is dat zelfs twee derde. Zonder aangepast luistergedrag ligt levenslange gehoorschade op de loer. 

Maatregelen op school 

Bewustzijn van dit risico is cruciaal. Daar kunt u als school ook aan bijdragen. Voor dat doel kunnen vo-scholen gebruik maken van een voorlichtingsles van de Hoorstichting of ander lesmateriaal voor het vo. Ook kunnen de scholen praktische maatregelen nemen door bijvoorbeeld maximale geluidsnormen in te stellen voor school- of klassenfeesten. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van de GGD, die verbonden is aan uw school. 

Meer informatie 

De GGD adviseert gemeenten over preventiemaatregelen en maximale geluidsnormen op festivals, evenementen en uitgaansgelegenheden. Via www.ggdhollandsnoorden.nl/gehoorschade vindt u meer informatie over dit onderwerp.