Psychosociale gevolgen door corona

Laatste bewerking op 1 februari 2021. Deze informatie kan achterhaald zijn. De links in de artikelen verwijzen altijd naar meest actuele informatie van de Rijksoverheid.


De signalen laten zien dat de coronamaatregelen alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen raken. Zij die voor corona al in een kwetsbare situatie opgroeiden, worden nu het hardst geraakt. Al bestaande kansenongelijkheid neemt verder toe. Maar ook jeugd die het al moeilijk had op het psychosociale gebied, ervaart nu meer uitdagingen.

Op scholen komen steeds meer signalen binnen dat het niet goed gaat met onze jeugd. Zij ervaren de maatregelen als heftig en missen de sociale contacten. Deze contacten zijn juist van belang bij een goede ontwikkeling van kinderen. Landelijk is er steeds meer aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis op het mentale welzijn van onze bevolking. Ook binnen de GGD is er aandacht voor dit onderwerp. De PSH (psychosociale hulpverlening) is onderdeel van het crisisteam. PSH heeft de wettelijke taak om hier richting aan te geven. Samen met ketenpartners en gemeenten kijken zij naar de effecten van de coronacrisis en hoe wij hiermee om moeten gaan in de acute fase en de nazorgfase. De scholen worden daarbij zeker niet vergeten.

Op het voortgezet onderwijs wordt jaarlijks de gezondheidscheck ‘gezond leven, check het even’ afgenomen. Tussentijds is door de epidemiologen van de GGD gekeken naar de resultaten van de tweede klas. De mentale gezondheid van jongeren in de 2e klas van het voortgezet onderwijs lijkt tijdens de corona-crisis te zijn verslechterd.

Landelijk is er veel aandacht voor de psychosociale gevolgen van de coronacrisis. Zo is het steunpuntcoronazorgen.nl opgezet. Op de website is veel informatie te vinden en deze informatie is altijd up-to-date. Jongeren kun je ook verwijzen naar jouwggd.nl. Jongeren vinden hier informatie en kunnen anoniem chatten met een hulpverlener.

PSH kan scholen ondersteunen bij onrust of incidenten met psychosociale effecten. Denk bijvoorbeeld aan een uitbraak van corona op school, het overlijden van leerlingen en/of docenten. Maar ook bij situaties waarbij de onrust groot is, bijvoorbeeld onrust over corona maatregelen onder docenten en/of leerlingen. Daarbij trekken zij samen op met het JGZ-team dat verbonden is aan de school. Twijfel je of ondersteuning van PSH nodig is? Schroom niet en bel ons of het JGZ-team gerust om te sparren over mogelijkheden. PSH is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 – 20.00 uur op telefoonnummer 088-01 25 302.