U bevindt zich hier

Project M@ZL

M@ZL (spreek uit: mazzel) staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling en is een integrale aanpak om leerlingen met ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Dankzij M@ZL verlaagt de omvang van ziekteverzuim waardoor schooluitval (met alle gevolgen van dien) kan worden voorkomen. 

Lees meer

 

 

 

 

Schoolprogramma's

Gezonde School
Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. De school, leerlingen, ouders en onze GGD werken samen aan Gezonde School. Jeugdverpleegkundigen van de GGD adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van Gezonde School. 

Lees meer over Gezonde School 
Behaal het vignet Gezonde School

Lang leve de liefde
Het lespakket 'Lang leve de liefde' is ontwikkeld voor de onderbouw, bovenbouw en mbo van het voortgezet onderwijs. Lees meer over de lespakketten.
Voor docenten is ondersteuning mogelijk bij het geven van de lessen. Ga daarvoor naar www.lesgevenindeliefde.nl.

 

 

Veiligheid: ongewenst intimiderend gedrag

Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen. Ook op een school of opvang. Vaak kunnen klachten afgehandeld worden door gesprekken tussen medewerker, directie, interne contactpersoon, ouders en leerling. Is dit niet mogelijk, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon. De functie van externe vertrouwenspersoon is bij jeugdverpleegkundigen Ellen Labree en Inez Ursem van de GGD belegd.

Inschakelen externe vertrouwenspersoon
Voor een medewerker van een school/opvang die begeleiding en ondersteuning nodig heeft, als het gaat om ongewenst gedrag tussen personeel onderling, kan de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Bij klachten over seksuele intimidatie, (digitaal) pesten, discriminatie, agressie en geweld kan ondersteuning gevraagd worden van de externe vertrouwenspersoon. Bekijk de scholen die aangesloten zijn bij de externe vertrouwenspersoon.

Contact
Wenst u ondersteuning van de GGD of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met jeugdverpleegkundigen Ellen Labree of Inez Ursem via 088-01 00 550 of GGD HN, Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar t.a.v. externe vertrouwenspersoon.