Psychosociale gevolgen van COVID-19

Laatste bewerking op 1 februari 2021. Deze informatie kan achterhaald zijn. De links in de artikelen verwijzen altijd naar meest actuele informatie van de Rijksoverheid.


De signalen laten zien dat de coronamaatregelen alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen raken. Zij die voor corona al in een kwetsbare situatie opgroeiden, worden nu het hardst geraakt. Al bestaande kansenongelijkheid neemt verder toe. Maar ook jongeren die het al moeilijk hadden op het psychosociale gebied, ervaren nu meer uitdagingen. Op scholen komen steeds meer signalen binnen dat het niet goed gaat met onze jeugd. Zij ervaren de maatregelen als heftig en missen de sociale contacten. Deze contacten zijn juist van belang bij een goede ontwikkeling van kinderen. Landelijk is er steeds meer aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis op het mentale welzijn van onze bevolking. Ook binnen de GGD is er aandacht voor dit onderwerp. De PSH (psychosociale hulpverlening) is onderdeel van het crisisteam. PSH heeft de wettelijke taak om hier richting aan te geven. Samen met ketenpartners en gemeenten wordt gekeken naar de effecten van de coronacrisis en hoe wij hiermee om moeten gaan in de acute fase en de nazorgfase. De kinderopvang wordt daarbij zeker niet vergeten.

Op de website steunpuntcoronazorgen.nl is veel informatie te vinden en deze informatie is altijd up to date. 

PSH kan de kinderopvang ondersteunen bij onrust of incidenten met psychosociale effecten. Denk bijvoorbeeld aan een uitbraak van corona op de opvang, het overlijden van leerlingen en/of docenten. Maar ook bij situaties waarbij de onrust groot is, bijvoorbeeld onrust over coronamaatregelen onder docenten en/of leerlingen. Daarbij trekken zij samen op met het JGZ-team dat verbonden is aan de school. Twijfel je of ondersteuning van PSH nodig is? Schroom niet en bel ons of het JGZ-team om te sparren over de mogelijkheden. PSH is dagelijks bereikbaar tussen 08.00-20.00 uur op telefoonnummer 0880-12 53 02.