U bevindt zich hier

Preventieve maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Laatste bewerking op 10 februari 2021. Deze informatie kan achterhaald zijn. De links in de artikelen verwijzen altijd naar meest actuele informatie van de Rijksoverheid.


Algemene (hygiëne)maatregelen

• Geen handen geven.
• Hoesten en niezen in de elleboog.
• Papieren zakdoekjes gebruiken.
• Toepassen handhygiëne (handen wassen of handdesinfectans gebruiken).

Voor iedereen geldt: 

 • Laat iedereen direct bij binnenkomst de handen wassen met water en zeep. Zorg voor papieren handdoekjes om af te drogen. Zowel volwassenen als kinderen. Gebruik geen stoffen handdoeken of handdoekrol.
 • Laat de kinderen naast de vaste momenten ook tussendoor extra hun handen wassen. Plan deze momenten.
 • Als het bij (zeer) kleine kinderen onhandig is om de handen te wassen met water en zeep, kan er ook gebruik worden gemaakt van hygiënedoekjes.

Mondkapjes zijn binnen de kinderopvang niet verplicht. Wel kan elke kinderopvangorganisatie zelf regels opstellen over het dragen van mondkapjes.

Afstand houden

Alle medewerkers houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen op de kinderopvang hoeven geen afstand te houden van elkaar en volwassenen.

De afstandsregels voor kinderen op de kinderopvang zijn minder streng omdat:

 • Ze een beperktere rol spelen in de virusverspreiding. Verspreiding van SARS-CoV-2 onder kinderen, of van kinderen naar volwassenen, komt minder vaak voor dan onder volwassenen of van volwassenen naar kinderen.
 • 1,5 meter afstand houden tot en tussen jonge kinderen praktisch moeilijk uitvoerbaar is.
 • (fysieke) deelname aan onderwijs, sport en andere activiteiten belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
 • Kinderen tot 18 jaar met onderliggend lijden geen verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19, ongeacht het onderliggend lijden.

De minder strenge afstandsregels voor jonge kinderen hebben als consequentie dat zij vaker een nauw contact kunnen zijn van iemand met COVID-19. In dat geval moet een kind in quarantaine. Het beperken van het aantal nauwe contacten is daarom belangrijk, zowel op als buiten de opvang. 

Tips voor de kinderopvang

 • Houd voldoende afstand bij contactmomenten met ouders. Draag de kinderen binnen de kinderopvang over bij de deur in plaats van in de groep. Let hierbij extra op bij drukke(re) breng- en haalmomenten.
 • Zorg zo mogelijk voor spreiding van breng- en haalmomenten.
 • Zo mogelijk: eenrichtingsverkeer, aparte in- en uitgang van de locatie.
 • Laat ouders niet in de opvang. 

Pauzes van medewerkers

Tijdens sociale momenten tussen collega’s onderling (zoals bij pauzes) is het lastiger je aan de 1,5 meter afstand te houden Daarom wordt geadviseerd om extra aandacht te besteden aan het zo mogelijk spreiden van pauzetijden en pauzeplekken en de inrichting van de pauzeplekken, zoals duidelijke markeringen op 1,5 meter afstand en het weghalen van stoelen. Een ander voorbeeld is dat medewerkers kort lunchen en bij behoefte aan een contactmoment met maximaal 1 collega buiten een wandeling maken.

Hulp bij het aanleren van (hygiëne)maatregelen

Kinderen leren door imiteren, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Leren doe je door te oefenen en experimenteren. Spel kan daarbij helpen.

 • Oefen het handenwassen met de kinderen.
 • Leer kinderen de hoest- en niesdiscipline.
 • Hoest of nies niet in de richting van een ander.
 • Draai het hoofd weg of buig het hoofd.
 • Houd bij hoesten of niezen bij voorkeur de binnenkant van de elleboog voor de mond. Gebruik eventueel een papieren zakdoek.
 • Handen gebruikt bij hoesten, niezen of neus afvegen? Was de handen direct met zeep.
 • Informeer ouders over het handen wassen en de hoest- en niesdiscipline, zodat zij dat thuis ook met het kind kunnen oefenen.

Schriftelijke instructies over de maatregelen en leefregels is voor medewerkers, kinderen en ouders niet altijd voldoende. De boodschap vereenvoudigen in pictogrammen en infographics, de boodschap vaak herhalen en mondeling bespreken met de medewerkers, kinderen en ouders is belangrijk.

Handige hulpmiddelen hierbij zijn:

Schoonmaken

Volg de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang om te zorgen dat de ruimten voldoende schoon zijn.

Extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te verkleinen:

 • Maak je gebruik van schoonmakers (van een schoonmaakbedrijf)? Overleg dan met hen hoe dit georganiseerd kan worden.
 • Stel schoonmaakroosters op met schoonmaaktaken en wie deze uitvoert.
 • Zorg dat de schoonmaaktaken voor een ieder duidelijk zijn en laat de taken afvinken op het rooster.
 • Maak handcontactpunten extra huishoudelijk schoon. Dit zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt, zoals sanitair, deurklinken, lichtschakelaars, armleuningen, tablets enz. Zorg dat handcontactpunten meerdere keren per dag worden schoongemaakt met een allesreiniger.
 • Alleen bij verdenking van coronabesmetting moet je ook desinfecteren. Het is dus niet nodig om alles voortdurend te desinfecteren. Een geschikt desinfectans moet beschikken over een middel dat het virus doodt. Kleine oppervlakken kun je desinfecteren met alcohol. Gebruik desinfecterende middelen altijd volgens de gebruiksaanwijzing en maak, voordat je gaat desinfecteren, eerst huishoudelijk schoon.
 • Ook speelgoed reinig je, indien mogelijk, dagelijks. Het advies is de kinderen geen eigen speelgoed van thuis te laten meenemen.
 • Laat jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond stoppen zo min mogelijk speelgoed delen en zorg dat dit minimaal dagelijks wordt schoongemaakt.
 • Zorg, net als onder normale omstandigheden, dat kinderen eigen beddengoed hebben.
 • Zorg, net als onder normale omstandigheden, voor een verschoonkussen van glad en afwasbaar materiaal dat met water en allesreiniger schoon te maken is.
 • Beschikt uw gebouw over een mechanisch ventilatiesysteem? Laat het installatiebedrijf langskomen voor een extra check-up en maak goede afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is, denk bijv. aan de schoonmaak van de luchtroosters.
 • Probeer ruimtes die gebruikt worden een paar keer per dag 10 minuten goed te luchten door de ramen en deuren open te zetten. Zet daarnaast ramen op een ‘kiepstand’ of een kier, zodat er de hele dag sprake is van natuurlijke ventilatie. Activiteiten in de buitenlucht beperken het risico op besmetting.

Tenslotte over gedrag en communicatie

Gedragsverandering is lastig. Wanneer de richtlijnen duidelijk zijn, ruimten zijn ingericht en middelen en materialen beschikbaar zijn dan nog blijkt het niet altijd gemakkelijk om je aan de maatregelen te houden. De combinatie van informatie, inrichting van de omgeving en aanwijzing helpt.

Daarbij is belangrijk:

 • De boodschap vaak te herhalen (zo mogelijk mondeling).
 • De boodschap te vereenvoudigen in pictogrammen en infographics.
 • Bij de inrichting gebruik te maken van looproutes en éénrichtingsverkeer.
 • Zicht te houden op het naleven van de maatregelen om het gewenste gedrag stimuleren. Het helpt om hier apart een medewerker voor in te zetten. Een persoon die laagdrempelig en vriendelijk, ouders, collega’s en kinderen op de maatregelen kan wijzen.

Belangrijke websites

Onderwijs en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Nieuws en veelgestelde vragen over coronavirus & kinderopvang |Boink.info
Coronavirus (COVID-19) | PO-Raad
Brancheorganisatie Kinderopvang
Werken aan hygiëne | Gezonde Kinderopvang
Steffie legt corona eenvoudig uit
Opvoeden & Opgroeien | ggdhollandsnoorden.nl)

Vragen

Bij vragen over infectiepreventiemaatregelen of het vormgeven van de maatregelen bij jou op de kinderopvang kun je mailen naar infectiepreventie@ggdhn.nl of bellen met 088-01 00 535.