U bevindt zich hier

Inspectie kinderopvang

Onze GGD inspecteert jaarlijks voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord of voorzieningen voor kinderopvang (betreffende dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus), aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang voldoen. Met andere woorden: getoetst wordt of verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving wordt geboden aan kinderen op de opvangvoorzieningen. Bekijk de inspectierapporten

Benieuwd naar de verantwoordelijkheden van houders als het gaat om kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving, de hoofdlijnen van de aanpak van risicogestuurd toezicht en hoe gemeentelijke handhaving geregeld is? Bekijk de brochure

Contact
Als u in het landelijk register het rapport van uw kinderopvangvoorziening of gastouderbureau niet kunt vinden, neem dan contact op via: 088-01 00 549 of inspecties@ggdhollandsnoorden.nl.

Hygiënemaatregelen en melden

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zo zorgt een schone en frisse opvang voor minder gezondheidsklachten en minder zieken van zowel kinderen als medewerkers. GGD Hollands Noorden ondersteunt graag om te komen tot een gezonde omgeving.

Voorkomen van ziektegevallen
Lees in de hygiënerichtlijn hoe je tot een gezonde omgeving komt met onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne, overblijven, schoonmaken en desinfecteren, bouw en inrichting, voedselveiligheid, hygiëne in speel- en zwemgelegenheden en ongedierte. Een van de belangrijkste maatregelen blijft handen wassen. Bekijk de instructie handen wassen

Melden van ziektegevallen
Is er misschien een besmettelijke ziekte op het kindercentrum? Overleg dan met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD via 088-01 00 535. De GGD geeft informatie over wat je kunt of moet doen. Voor meer informatie over de ziektebeelden en wat je als kinderopvang kunt doen, vind je in de KIDDI-app van het RIVM (Apple Store en de Play Store). De GGD heeft ook deurbriefjes die je op de deur van de locatie kunt hangen of digitaal aan de ouders kunt versturen. Neem voordat je een briefje verspreid even contact op met ons via 088-01 00 535.

Voor sommige ziekten is een melding bij de GGD verplicht. Wanneer er een ongewoon aantal kinderen en medewerkers met een bepaalde ziekte in een kindercentrum komen, moet dit volgens de Wet publieke gezondheid artikel 26 gemeld worden bij de GGD. Het gaat dan om kinderen met braken en/of diarree, geelzucht, huidaandoeningen of ernstige aandoeningen zoals longontsteking of hersenvliesontsteking.

Veiligheid: ongewenst intimiderend gedrag

Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen. Ook op een school of opvang. Vaak kunnen klachten afgehandeld worden door gesprekken tussen medewerker, directie, interne contactpersoon, ouders en leerling. Is dit niet mogelijk, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon. De functie van externe vertrouwenspersoon is bij jeugdverpleegkundigen Ellen Labree en Inez Ursem van de GGD belegd.

Inschakelen externe vertrouwenspersoon
Voor een medewerker van een school/opvang die begeleiding en ondersteuning nodig heeft, als het gaat om ongewenst gedrag tussen personeel onderling, kan de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Bij klachten over seksuele intimidatie, (digitaal) pesten, discriminatie, agressie en geweld kan ondersteuning gevraagd worden van de externe vertrouwenspersoon. Bekijk de scholen die aangesloten zijn bij de externe vertrouwenspersoon.

Contact
Wenst u ondersteuning van de GGD of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met jeugdverpleegkundigen Ellen Labree of Inez Ursem via 088-0100550 of postbus 9276, 1800 GG Alkmaar GGD HN t.a.v. externe vertrouwenspersoon.

Starten of wijzigen kinderopvang en handhaving

Geldig voor de gemeenten Schagen, Koggenland, Medemblik, Hollands Kroon en Hoorn.

Aanvraag indienen
Start u een nieuwe kinderopvanglocatie/gastouderopvang/gastouderbureau of wilt u uw bestaande opvang wijzigen, vul dan het aanvraagformulier in. Het ingevulde formulier kan met aanvullende documenten verstuurd worden naar inspecties@ggdhollandsnoorden.nl, voor gemeente Hoorn kan het formulier en de documenten naar gemeente@hoorn.nl. Een toezichthouder kinderopvang zal zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een onderzoek voor registratie. 

Voorwaarden
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze compleet is en 10 weken voorafgaand aan de gewenste exploitatiedatum is ingestuurd. Met welke documenten uw aanvraag compleet is staat op het aanvraagformulier weergegeven. Een wijzigingsformulier moet u indienen voorafgaand aan de wijziging. Na de verwerking zal een toezichthouder kinderopvang zo snel mogelijk contact met u opnemen indien wordt besloten dat een inspectiebezoek ter accordering noodzakelijk is. Een exploitatie of wijziging kan pas plaatsvinden nadat u hier via een officieel schrijven toestemming voor heeft verkregen van de betreffende gemeente.

Kinderdagverblijf

Hoe voorkom je ziektegevallen?

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Lees in de hygiënerichtlijn hoe je tot een gezonde omgeving komt met onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne, overblijven, schoonmaken en desinfecteren, bouw en inrichting, voedselveiligheid, hygiëne in speel- en zwemgelegenheden en ongedierte.

Een van de belangrijkste maatregelen blijft handen wassen, bekijk hieronder de instructie. 

Welke ziektegevallen meld je?

Bij bepaalde ziektebeelden is het verplicht en voor andere ziektebeeld is het wenselijk dat kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang melding maken bij onze GGD. Bekijk wanneer je melding maakt en informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang via de RIVM-website

De KIDDI-app geeft daarnaast inzicht in infectieziekten en hygiënerichtlijnen. De KIDDI-app is gratis te downloaden in de Apple Store (Apple) en de Play Store (Android).

Hoe meld je ziektegevallen?

Als het wenselijk of verplicht is om het ziektebeeld bij jullie te melden, neem dan contact op via 088-0100535.

Wat toetst de GGD tijdens een inspectie?

Onze GGD inspecteert jaarlijks voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord of voorzieningen voor kinderopvang (betreffende dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus), aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang voldoen. Met andere woorden: getoetst wordt of verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving wordt geboden aan kinderen op de opvangvoorzieningen.

Waar vind je inspectierapporten?

Bekijk de inspectierapporten.

Als een specifiek rapport niet in het landelijk register het rapport van uw kinderopvangvoorziening of gastouderbureau terug te vinden is, neem dan contact op via: 088-01 00 549 of inspecties@ggdhollandsnoorden.nl.

Hoe start je een nieuwe of wijzig je een bestaande opvanglocatie?

Voor de gemeenten Schagen, Koggeland, Medemblik, Hollands Kroon en Hoorn kan bij starten of wijzigen van een opvang het aanvraagformulier ingevuld worden. Het ingevulde formulier stuur je met aanvullende documenten naar inspecties@ggdhollandsnoorden.nl. Voor gemeente Hoorn kan het formulier en de documenten naar gemeente@hoorn.nl. Een toezichthouder kinderopvang zal zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een onderzoek voor registratie. 


Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze compleet is en 10 weken voorafgaand aan de gewenste exploitatiedatum is ingestuurd. Met welke documenten uw aanvraag compleet is staat op het aanvraagformulier weergegeven.

Wat is een QuickScan?

Gemeente Alkmaar heeft de wens de kwaliteit van gastouderopvang beter in beeld te brengen en daarbij de reguliere situatie te beoordelen, dit krijgt vorm in de zogenaamde QuickScans. Lees meer over de QuickScan.

Waar vind je de nieuwsbrieven voor scholen en voorschoolse opvang van onze GGD?

Waar kan je terecht bij ongewenst gedrag?

Bij klachten van ouders of personeel over seksuele intimidatie, (digitaal) pesten, discriminatie, agressie en geweld kan een aangesloten opvang ondersteuning vragen aan de externe vertrouwenspersoon van onze GGD. Bekijk of je school of opvang aangesloten is.

Neem contact op met onze vertrouwenspersonen, Ellen Labree of Inez Ursem, via 088-0100550.