U bevindt zich hier

Hygiënemaatregelen en melden

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zo zorgt een schone en frisse opvang voor minder gezondheidsklachten en minder zieken van zowel kinderen als medewerkers. GGD Hollands Noorden helpt u graag om dat voor elkaar te krijgen. Lees welke mogelijkheden GGD Hollands Noorden u kan bieden.

Hygiënerichtlijn
Hoe je tot die gezonde omgeving komt lees je in de hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Daarin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: persoonlijke hygiëne, overblijven, schoonmaken en desinfecteren, bouw en inrichting, voedselveiligheid, hygiëne in speel- en zwemgelegenheden en ongewenste dieren. Een van de belangrijkste maatregelen blijft handen wassen. Bekijk de instructie handen wassen

Melden van ziektegevallen
Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang zijn wettelijk verplicht bepaalde ziekten te melden bij onze GGD. Daarnaast is het bij bepaalde ziektebeelden wenselijk dat er gemeld wordt. Bekijk wanneer en hoe je meldt

Inspectie kinderopvang

Onze GGD inspecteert jaarlijks voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord of voorzieningen voor kinderopvang (betreffende dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus), aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang voldoen. Met andere woorden: getoetst wordt of verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving wordt geboden aan kinderen op de opvangvoorzieningen. Bekijk de inspectierapporten

Benieuwd naar de verantwoordelijkheden van houders als het gaat om kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving, de hoofdlijnen van de aanpak van risicogestuurd toezicht en hoe gemeentelijke handhaving geregeld is? Bekijk de brochure

Contact
Als u in het landelijk register het rapport van uw kinderopvangvoorziening of gastouderbureau niet kunt vinden, neem dan contact op via: 088-01 00 549 of inspecties@ggdhollandsnoorden.nl.

Starten of wijzigen kinderopvang en handhaving

Geldig voor de gemeenten Schagen, Koggeland, Medemblik, Hollands Kroon en Hoorn.

Aanvraag indienen
Start u een nieuwe kinderopvanglocatie/gastouderopvang/gastouderbureau of wilt u uw bestaande opvang wijzigen, vul dan het aanvraagformulier in. Het ingevulde formulier kan met aanvullende documenten verstuurd worden naar inspecties@ggdhollandsnoorden.nl, voor gemeente Hoorn kan het formulier en de documenten naar gemeente@hoorn.nl. Een toezichthouder kinderopvang zal zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een onderzoek voor registratie. 

Voorwaarden
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze compleet is en 10 weken voorafgaand aan de gewenste exploitatiedatum is ingestuurd. Met welke documenten uw aanvraag compleet is staat op het aanvraagformulier weergegeven. Een wijzigingsformulier moet u indienen voorafgaand aan de wijziging. Na de verwerking zal een toezichthouder kinderopvang zo snel mogelijk contact met u opnemen indien wordt besloten dat een inspectiebezoek ter accordering noodzakelijk is. Een exploitatie of wijziging kan pas plaatsvinden nadat u hier via een officieel schrijven toestemming voor heeft verkregen van de betreffende gemeente.

Veiligheid: ongewenst intimiderend gedrag

Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen. Ook op een school of opvang. Vaak kunnen klachten afgehandeld worden door gesprekken tussen medewerker, directie, interne contactpersoon, ouders en leerling. Is dit niet mogelijk, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon. De functie van externe vertrouwenspersoon is bij jeugdverpleegkundigen Ellen Labree en Inez Ursem van de GGD belegd.

 

Inschakelen externe vertrouwenspersoon

Voor een medewerker van een school/opvang die begeleiding en ondersteuning nodig heeft, als het gaat om ongewenst gedrag tussen personeel onderling, kan de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Bij klachten over seksuele intimidatie, (digitaal) pesten, discriminatie, agressie en geweld kan ondersteuning gevraagd worden van de externe vertrouwenspersoon. Bekijk de scholen die aangesloten zijn bij de externe vertrouwenspersoon.

 

Contact
Wenst u ondersteuning van de GGD of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met jeugdverpleegkundigen Ellen Labree of Inez Ursem via 088-0100550 of postbus 9276, 1800 GG Alkmaar GGD HN t.a.v. externe vertrouwenspersoon.