U bevindt zich hier

Infectieziekten en meldplicht

Sommige infectieziekten of zelfs vermoedens van infectieziekten moeten gemeld worden bij de GGD door de behandelaar die de ziekte vaststelt. Goede infectieziektebestrijding begint met een snelle melding. De GGD geeft naar aanleiding van de melding voorlichting aan alle betrokkenen, doet bron- en contactonderzoek en adviseert over eventueel gebruik van preventieve medicijnen en/of vaccinaties. Bekijk voor welke infectieziekten meldingsplichtig zijn

Maak melding
Bel naar 088-01 00 535 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Buiten bovengenoemde tijden is dit nummer uitsluitend voor meldingen, intercollegiaal overleg voor professionals en spoedeisende vragen over infectieziekten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Voorwaarden meldplichtige ziekten
Infectieziekten zijn meldingsplichtig als ten minste aan 1 van 4 onderstaande criteria wordt voldaan:

  • De infectieziekte komt voort uit een open bron waartegen de omgeving zich niet of moeilijk kan beschermen. Gezien de aard en besmettelijkheid van de ziekte moeten, al dan niet dwingend opgelegde, maatregelen getroffen worden om verspreiding van de ziekte te voorkomen.
  • De melding is onmisbaar voor preventie en bestrijding en kan niet op een andere op een andere manier verkregen kan worden.
  • Gegevens zijn van belang om afgeleide risico’s voor de bredere populatie tijdig te signaleren, zoals het falen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma.
  • De infectieziekte heeft mogelijk internationale consequenties en moet worden gemeld aan de Wereld Gezondheidsorganisatie volgens de Internationale Gezondheidsregels.