U bevindt zich hier

Raadsleden

Op deze pagina treft u informatie aan voor u als gemeenteraadslid met nuttige informatie en verwijzingen naar meer verdiepende informatie.

Wat doen we voor u?
GGD Hollands Noorden staat voor de publieke gezondheid; onze kerntaak is immers de gezondheid en veiligheid bewaken, beschermen en bevorderen.
Dat komt naar voren op allerlei terreinen: Het is van asbest tot seksuele voorlichting en van tuberculose tot mensen met verward gedrag. Fijnstof en asielzoekers. Tattooshops en prostituées. Lijkschouwingen en zwangerschapsyoga. Geluidsoverlast en overgewicht. Gezondheidsonderzoek en meldpunt huiselijk geweld. Het is allemaal GGD.

Hoe wij dit doen kunt u lezen in onze algemene folder, in onze dienstencatalogus, of via onze bedrijfsvideo. Bekijk ook de vergaderstukken van ons Algemeen Bestuur.

Waar geloven wij in?
Edward John Paulina – “Wij geloven dat gezondheid meer is dan niet-ziek zijn. Met preventie en het op tijd signaleren van gezondheidsproblemen valt grote gezondheidswinst te behalen. Als je mensen bij de zorg weg kan houden door in te zetten op preventie, dan resulteert dat in gezondheidswinst en financieel voordeel.
Laten we samen kijken wat de samenleving kan doen voor een gezond leven van mensen in plaats van in actie komen als het kwaad al is geschied.
Preventie daar plukt u de vruchten van!”

Kennis maken
Wilt u meer weten over onze GGD? Neem dan contact om met uw relatiebeheerder. Hieronder ziet u welke relatiebeheerder aan uw gemeente gekoppeld is.

Uw relatiebeheerder

De relatiebeheerder is het eerste aanspreekpunt voor gemeenten. Bevraag de relatiebeheerders of nodig ze uit voor een commissievergadering.
 

Helen Veenendaal

​Marjan Zwolsman

m: 088-01 25 473
 
m: 088-01 25 475
 
Gemeenten
 • Alkmaar
 • Bergen
 • Castricum
 • Den Helder
 • Heerhugowaard
 • Heiloo
 • Langedijk
 • Texel
 
Gemeenten
 • Drechterland
 • Enkhuizen
 • Hollands Kroon
 • Hoorn
 • Koggenland
 • Medemblik
 • Opmeer
 • Schagen
 • Stede Broec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante onderwerpen

Gezondheidsonderzoek

Heeft u altijd al willen weten hoe het staat het met de gezondheid van uw inwoners. De GGD maakt dit inzichtelijk via gezondheidsonderzoek. De onderzoeken geven een beeld van de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en leefomgeving van de inwoners van Noord-Holland Noord.

Bekijk de cijfers en publicaties via www.gezondnhn.nl.

Jeugdgezondheidszorg

De JGZ bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid, groei en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het JGZ-team bestaat uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes. Zij volgen de lichamelijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van alle kinderen en zijn ‘de specialist van het gezonde kind’. De onderwerpen waar de jeugdgezondheidszorg zich mee bezig houdt zijn heel divers, zoals: groei, voeding, pesten en zindelijkheid.

GGD GHOR Nederland heeft samen met Actiz en NCJ het filmpje 'Jeugdgezondheid een zorg minder' voor gemeenten laten maken. Het filmpje geeft een beeld van het complexe werkveld dat jeugdgezondheidszorg heet.

 

 

Infectieziektebestrijding

Onze artsen en verpleegkundigen richten zich op de bestrijding en het voorkomen van infectieziekten als tuberculose, kinkhoest, legionella en hepatitis A en B. Specifieke infectieziekten moeten door professionals en instanties gemeld worden aan GGD HN. Na melding onderneemt GGD HN actie om verdere verspreiding van deze ziekte te voorkomen.

Rijksvaccinatieprogramma

In Nederland worden jeugdigen gevaccineerd tegen 12 infectieziekten volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met het RVP wordt beoogt de gevaccineerde zelf en de gehele bevolking te beschermen tegen infectieziekten, de verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan en epidemieën te voorkomen. Onze GGD voert het RVP uit voor de gemeenten in onze regio.

Bekijk meer informatie

Alcohol & Drugs

Sinds enige jaren draait in Noord-Holland Noord het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’. Het programma is opgezet na de constatering dat er veel alcohol werd gebruikt onder jongeren en dat daar allerlei negatieve gezondheidseffecten van optraden. Naar aanleiding van dat beeld hebben wij samen met gemeenten, Veiligheidsregio, kinderartsen van de ziekenhuizen en Verslavingszorg de handen ineen geslagen om het effectieve programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ te organiseren dat aanzienlijk heeft bijgedragen aan de oplossing van het probleem.

Bekijk interventies van het programma 'In Control of Alcohol & Drugs'

Personen met verward gedrag

Onze medewerkers van Vangnet & Advies bieden hulp aan burgers, die zelf geen directe hulpvraag hebben, maar waar toeleiding naar passende zorg en of ondersteuning nodig is. Denk daarbij aan mensen met verward gedrag.

Samen met Veiligheidsregio NHN brengen we een nieuwsbrief uit. Bekijk de nieuwsbrief

Productiecijfers van onze GGD

Bekijk hieronder de productiecijfers van onze GGD over de afgelopen jaren:

 

2016

2017

2018

Nieuwe meldingen infectieziekten

246

228

259

Nieuwe personen in zorg met tbc

82

105

107

Meldingen mmk

152

182

177

OGGZ meldingen

2.193

2.303

2.415

Lijkschouwingen

865

890

928

Deelnemers prenatale voorlichting

4.237

4.368

4.266

Hielprikscreeningen

5.531

5.465

5.324

Kinderen in zorg (0-18 jaar)

156.336

147.556

134.520

Afgesloten meldingen VT

 

2.380

3.300

 

Preventieve aanpak

Gemeenten, professionals en gezinnen staan voor de immense opgave de zorg voor de jeugd beter en goedkoper in te richten. Met de inzet van de jeugdgezondheidszorg en haar partners wordt de zorg voor kinderen en gezinnen eerder, sneller, effectiever en daardoor beter gerealiseerd. Daarmee kunnen gemeenten op termijn goedkoper uit zijn: elke geïnvesteerde euro levert namelijk een meervoud op aan maatschappelijke baten. Investeren in de preventie loont!

De jeugdgezondheidszorg kost landelijk € 433 miljoen per jaar, maar de interventies leveren € 5,6 miljard op. Dat betekent dat iedere euro die jaarlijks in de jeugdgezondheidszorg geïnvesteerd wordt, dus € 11 oplevert. Zo kan door bijvoorbeeld het opsporen van aangeboren gehoorverlies in de eerste weken na de geboorte vroegtijdig met therapie worden begonnen. Daardoor kan de taal- en spraakontwikkeling goed op gang komen, wat niet alleen goed is voor het kind zelf, maar de maatschappij per jaar ook € 343 miljoen bespaart. En het opsporen van een lui oog en andere oogafwijkingen, waar per jaar zo’n 3.000 kinderen voor worden behandeld, scheelt de maatschappij € 103 miljoen. Alle inwoners van Nederland hebben één jaar van hun gezonde levensverwachting te danken aan jeugdgezondheidszorg. Het gewonnen aantal gezonde levensjaren is in Nederland per jaar ruim 200.000 jaar. Vaccinaties leveren de grootste bijdrage in zowel gezondheidswinst als economische winst.

Bekijk het onderzoek 'Investeren in opvoeden en opgroeien loont!'

 

Rampen

De GGD is ook een operationele dienst van en voor gemeenten tijdens rampen en crisissituaties. Een ramp of crisis is een situatie waarbij tengevolge van een gebeurtenis in de regio (of in geheel Nederland) een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid is of dreigt te ontstaan. Het leven en de gezondheid van vele personen of grote maatschappelijke belangen worden in ernstige mate bedreigd of geschaad.

Plan

Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) beschrijft de taakverdeling en samenwerking bij vijf processen waar de GGD voor verantwoordelijk is bij een crisis of ramp:

 • Infectieziektebestrijding: bij infectieziekte-uitbraken.
 • Medische Milieukunde: bij een ontploffing of een brand, of bij een andere situatie waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
 • Psychosociale hulpverlening: coördinatie van de psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld bij opvang van slachtoffers na een ramp, bij gezinsdrama’s, of zedenzaken.
 • Gezondheidsonderzoek bij rampen: bij een crisis waarbij behoefte is aan advies over of inzet van een gezondheidsonderzoek.
 • Communicatie: bij een crisis waarbij informatie van inwoners opgehaald moet worden naar onze GGD en andersom

Seksuele Gezondheid

Het centrum Seksuele Gezondheid richt zich op het voorkomen, onderzoeken en behandelen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en het voorkomen van verdere verspreiding. Daarnaast worden ook spreekuren aangeboden aan inwoners die vragen, zorgen of klachten hebben over seks, anticonceptie, ongewenste zwangerschap of seksueel geweld. Er wordt spreekuur gehouden op vier verschillende locaties; Alkmaar Noord, Hoorn, Den Helder en in Alkmaar-centrum op het Prostitutie en Gezondheidscentrum Zevenhuizen (P&G Zevenhuizen) in Alkmaar.