U bevindt zich hier

Hygiëne bij publieksevenementen

Bij publieksevenementen zijn vaak voorzieningen van tijdelijke aard aanwezig, zoals sanitair en drinkwater. De tijdelijke aard vergroot het risico op de overdracht van infectieziekten. Om de gezondheidsrisico's te beperken kunnen een aantal maatregelen getroffen worden. De maatregelen zijn beschreven in hygiënerichtlijn voor evenementen, met onderwerpen, zoals afvalverwerking, eten en drinken, tijdelijke drinkwatervoorziening, legionellabesmetting, sanitair en tijdelijke kampeergelegenheid.

Bekijk ook het online GGD GHOR magazine met onderwerpen over gezondheid en veiligheid bij publieksevenementen

Inspectie bij publieksevenementen

De hygiënerichtlijn voor evementen is onderdeel van de door de gemeente verleende vergunning en zijn bindend. De GGD voert steekproefsgewijs hygiëne-onderzoeken uit tijdens evenementen. Van het onderzoek wordt een rapport opgesteld dat verstrekt wordt aan de desbetreffende gemeente en de organisatie van het evenement.

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze inspecteur, mevrouw Kramer, via 06-83 88 96 61 of jkramer@ggdhn.nl.