U bevindt zich hier

Project M@ZL

M@ZL (spreek uit: mazzel) staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling en is een integrale aanpak om leerlingen met ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Dankzij M@ZL verlaagt de omvang van ziekteverzuim waardoor schooluitval (met alle gevolgen van dien) kan worden voorkomen. 

Lees meer

Hygiëne en melding ziektegevallen

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zo zorgt een schone en frisse school voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim van zowel leerlingen als leerkrachten. GGD Hollands Noorden helpt u graag mee om dat voor elkaar te krijgen. Lees welke mogelijkheden GGD Hollands Noorden u kan bieden.

Hygiënerichtlijn
Hoe je tot die gezonde omgeving komt lees je in de hygiënerichtlijn voor basisscholen. Daarin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: persoonlijke hygiëne, overblijven, schoonmaken en desinfecteren, bouw en inrichting, voedselveiligheid, hygiëne in speel- en zwemgelegenheden en ongewenste dieren. Eén van de belangrijkste maatregelen blijft handen wassen. Bekijk de instructie handen wassen.

Melden van ziektegevallen
Is er misschien een besmettelijke ziekte op school? Overleg dan met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD via 088-01 00 535. De GGD geeft informatie over wat je kunt of moet doen. Voor meer informatie over de ziektebeelden en wat je als school kunt doen, vind je in de KIDDI-app van het RIVM (Apple Store en Play Store). De GGD heeft ook deurbriefjes die je op de deur van een klas kunt hangen of digitaal aan de ouders kunt versturen. Neem voordat je een briefje verspreid even contact op met ons via 088-01 00 535.

Voor sommige ziekten is een melding bij de GGD verplicht. Wanneer er een ongewoon aantal kinderen en medewerkers met een bepaalde ziekte op een school komen, moet dit volgens de Wet publieke gezondheid artikel 26 gemeld worden bij de GGD. Het gaat dan om kinderen met braken en/of diarree, geelzucht, huidaandoeningen of ernstige aandoeningen zoals longontsteking of hersenvliesontsteking.

Projecten

Toilethygiëne
Dit project heeft als doel schoon en hygiënisch gebruik van sanitair op basisscholen met voldoende middelen voor handhygiëne. Het bestaat uit een aantal, los van elkaar, te gebruiken tools welke door het schoolteam kunnen worden toegepast. GGD biedt het project kosteloos aan.

S.O.P.
Het Schoon Onderwijs Project is een evenement waarbij leerlingen, leerkrachten, conciërges, eventueel ouders en het schoonmaakbedrijf werken aan een opgeruimde en schone school. De hygiëne-adviseurs van de GGD kunnen leerlingen voorlichten en met (enkele leden van) het schoolteam de LCHV-richtlijnen over hygiëne op basisscholen en het schoonmaakplan voor de school bespreken

Contact
Wenst u ondersteuning van de GGD of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Linda Lakenman, hygiëne-adviseur van GGD Hollands Noorden: telefonisch 06-14 52 64 06, mail: llakenman@ggdhn.nl.

Schoolprogramma's

Gezonde School
Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. De school, leerlingen, ouders en onze GGD werken samen aan Gezonde School. Jeugdverpleegkundigen van de GGD adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van Gezonde School. 
Lees meer over Gezonde School.
Behaal het vignet Gezonde School.

Week van de lentekriebels
Jaarlijks in de derde week van maart is de landelijke week van de lentekriebels. Aan de hand van het digitale lesprogramma 'Kriebels in je buik' wordt relationele en seksuele vorming behandeld. De GGD kan ondersteunen door ouderavonden en een workshop voor leerkrachten te verzorgen.
Lees meer over het lespakket.

Veiligheid: ongewenst intimiderend gedrag

Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen. Ook op een school of opvang. Vaak kunnen klachten afgehandeld worden door gesprekken tussen medewerker, directie, interne contactpersoon, ouders en leerling. Is dit niet mogelijk, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon. De functie van externe vertrouwenspersoon is bij jeugdverpleegkundigen Ellen Labree en Inez Ursem van de GGD belegd.

Inschakelen externe vertrouwenspersoon
Voor een medewerker van een school/opvang die begeleiding en ondersteuning nodig heeft, als het gaat om ongewenst gedrag tussen personeel onderling, kan de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Bij klachten over seksuele intimidatie, (digitaal) pesten, discriminatie, agressie en geweld kan ondersteuning gevraagd worden van de externe vertrouwenspersoon. Bekijk de scholen die aangesloten zijn bij de externe vertrouwenspersoon.

Contact
Wenst u ondersteuning van de GGD of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met jeugdverpleegkundigen Ellen Labree of Inez Ursem via 088-01 00 550 of GGD HN, Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar t.a.v. externe vertrouwenspersoon.