U bevindt zich hier

Programma Jeugd

Vanuit het programma Jeugd bewaken, beschermen en bevorderen we de gezondheid, groei en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren tussen '-9 maanden' en 19 jaar. Een gezonde jeugd begint al voor de zwangerschap, daarom werken we nauw samen met bijvoorbeeld verloskundigen aan prenatale zorg. Zo geven wij cursussen voor zwangeren en organiseren wij informatieavonden over voeding. Na de geboorte van uw kind, wordt u uitgenodigd voor een aantal bezoeken aan het consultatiebureau. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten volgen de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Regelmatig onderzoek van kinderen kan voorkomen dat er problemen ontstaan, of dat deze verergeren. Gaat uw kind naar school, dan wordt hij nog een aantal keer opgeroepen voor een bezoek aan de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige of de doktersassistente.

Programma Infectieziektebestrijding

Onze artsen en verpleegkundigen richten zich op de bestrijding en het voorkomen van infectieziekten als tuberculose, kinkhoest, legionella en hepatitis A en B. Daarnaast hebben wij een spreekuur voor vragen over seks en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Gaat u op vakantie buiten Europa? Onze artsen en verpleegkundigen staan voor u klaar met advies en de benodigde inentingen. Een afspraak voor ons reizigersspreekuur is zo gemaakt. Als uw kind naar de kinderopvang gaat, wilt u graag weten of dat veilig en verantwoord gebeurt. Onze inspecteurs komen daarom regelmatig langs op kinderdagverblijven, BSO's, bij gastouders en bij peuterspeelzalen. Als u vragen heeft over milieu in relatie tot gezondheid, kunt u terecht bij een van onze milieuadviseurs.

 

 

 

Programma Kwetsbare Burger

De GGD heeft een aantal forensisch artsen in dienst. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar als medisch adviseur van politie en justitie. Zo doen onze artsen de zorg voor arrestanten en buiten kantooruren ook voor gedetineerden, doen we zedenonderzoek in opdracht van de politie, nemen ze lichaamsmateriaal af en stellen ze letselbeschrijvingen op. Onze artsen doen ook de lijkschouw bij (twijfel aan) een niet-natuurlijke dood, inclusief euthanasie.
Daarnaast verzorgt de GGD de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Onze medewerkers richten zich op mensen die problemen hebben op meer leefgebieden en die zelf niet om hulp vragen. Zij kunnen overlast veroorzaken of zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden. Onze medewerkers zijn erop gericht om inzicht te krijgen in de problemen, deze mensen te motiveren en samen met hen en andere instellingen te zoeken naar de hulp die nodig is. Wij werken daarom nauw samen met onder andere politie, veiligheidshuizen, gemeenten, woningbouwverenigingen en de GGZ.
 

Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

Om te weten te komen hoe het gesteld is met de gezondheid van de bevolking in ons werkgebied, doen epidemiologen van de GGD regelmatig onderzoek. Wij verzamelen regionale en gemeentelijke gegevens en vergelijken die met landelijke gegevens. Op basis hiervan adviseren wij gemeenten over (preventieve) maatregelen en beleid(swijzigingen). Zo kunnen gemeenten actie ondernemen om de gezondheid van hun inwoners te verbeteren. Wanneer bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat de inwoners van een gemeente te weinig bewegen, kan de gemeente, samen met ons, activiteiten doen om sporten te bevorderen.

De GGD heeft een aantal programma’s om gezond gedrag te stimuleren bij de inwoners van Noord-Holland Noord, daarin trekken we op met andere gezondheids- en welzijnsinstellingen. U kunt dan denken aan het programma In control of Alcohol & drugs, maar ook aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en de Gezonde School.