U bevindt zich hier

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst! De Jeugdgezondheidszorg houdt zich bezig met de gezondheid, groei en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren, vanaf de zwangerschap tot 18 jaar.

Voor de geboorte 
Een gezonde jeugd begint al voor de zwangerschap, daarom werken we nauw samen met bijvoorbeeld verloskundigen en geven we cursussen voor aanstaande ouders. Voor aanstaande ouders die een extra steuntje nodig hebben bieden we aparte programma’s om de ondersteuning te bieden die nodig is. Bekijk het cursusaanbod

Opgroeien
Op het consultatiebureau en op school volgen onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Daarnaast werkt de Jeugdgezondheidszorg nauw samen met peuterspeelzalen, voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Tijdens contactmomenten...
Voor jongeren bieden we via JouwGGD een platform waar jongeren vragen via chat kunnen stellen over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, drugs en meer. We hebben meer dan 100.000 kinderen in zorg. Zie voor meer informatie: www.ggdhn.nl/opvoeden-opgroeien.nl en www.JouwGGD.nl.

Opvoeden
Opvoeden is niet altijd makkelijk. Elke ouder loopt weleens tegen uitdagingen aan. Onze opvoedadviseurs staan voor hen klaar. Er zijn cursussen voor ouder en kinderen beschikbaar.
Bekijk het cursusaanbod.

Vaccineren
De Jeugdgezondheidszorg van GGD HN geeft ook de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. We vinden het belangrijk dat kinderen een gezonde start in het leven krijgen. Vaccinaties tegen besmettelijke infectieziekten horen daarbij.
Zie voor meer informatie: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
 

Infectieziektebestrijding

Vanuit verschillende teams werken we binnen het programma aan het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten. Er is aandacht voor gezondheidsrisico’s die zich in water, lucht of bodem bevinden en we controleren op veiligheidsrisico’s op verschillende plekken.

Infectieziektebestrijding
Sommige infectieziekten moeten door professionals en instanties gemeld worden aan GGD HN. Na melding onderneemt de GGD actie om verdere verspreiding van deze ziekte te voorkomen.
Zie voor meer informatie: www.ggdhn.nl/infectieziekten.

Reizigersadvisering
Op het reizigersspreekuur kunnen mensen voor zij op reis gaan advies en de benodigde vaccinaties krijgen. Jaarlijks adviseren we duizenden reizigers. Zie voor meer informatie: www.ggdhn.nl/reizen.

Milieu, inspectie en hygiëne
Inspecteurs van GGD HN komen regelmatig langs op kinderdagverblijven, bso-instellingen, bij gastouders en peuterspeelzalen. Zij controleren of de opvang veilig en verantwoord gebeurt. Jaarlijks inspecteren we honderden kinderopvanginstellingen. Milieuadviseurs van de GGD kunnen vragen beantwoorden over milieu in relatie tot gezondheid. Zie voor meer informatie: www.ggdhn.nl/hygiene-inspectie-milieu.

Seksuele gezondheid
Centrum Seksuele Gezondheid van GGD HN biedt onderzoek en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Deze GGD-voorziening is aanvullend op die van de huisartsenzorg. Het team heeft ook een Sense-spreekuur voor jongeren tot 25 jaar met vragen over onder andere soa, anticonceptie, seksueel geweld en meer. Jaarlijks bezoeken meer dan 4.000 mensen het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD HN.
Zie voor meer informatie: www.ggdhn.nl/seks-soa.

Kwetsbare inwoners

Vanuit het programma kwetsbare inwoners heeft GGD HN extra aandacht voor groepen binnen onze regio die kwetsbaar zijn. De ondersteuning is gevarieerd, net als de groepen waarop de ondersteuning op gericht is. Met de ondersteuning willen we de gezondheid en veiligheid van kwetsbare inwoners verbeteren.

Vangnet & Advies
De teams Vangnet & Advies van GGD HN verzorgen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). De OGGZ is er voor inwoners die zelf geen directe hulpvraag hebben, maar waar toeleiding naar passende zorg en of ondersteuning nodig is. Het team brengt de problemen van deze inwoners in kaart, motiveert en kijkt samen met hen en andere instellingen welke hulp nodig is. Jaarlijks worden meer dan 2.000 personen aangemeld bij Vangnet & Advies. Zie voor meer informatie: www.ggdhn.nl/vangnetadvies.

Veilig Thuis
Veilig Thuis Noord-Holland Noord is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Medewerkers van Veilig Thuis nemen meldingen in behandeling, onderzoeken wat er aan de hand is, doorbreken onveilige situaties en organiseren de juiste hulp. Jaarlijks worden rond meer dan 3.000 meldingen afgesloten. Zie voor meer informatie: www.vtnhn.nl.

Forensische geneeskunde
De forensisch artsen van GGD HN zijn 24 uur per dag beschikbaar als medisch adviseur van politie en justitie. De artsen bieden zorg voor arrestanten en gedetineerden. Ze doen zedenonderzoek, nemen lichaamsmateriaal af en stellen letselbeschrijvingen op. Ook doen ze in sommige gevallen lijkschouw. Jaarlijks komen de forensisch artsen ongeveer 3.000 keer in actie.

Publieke gezondheidszorg asielzoekers
Ook nieuwkomers in ons land en regio kunnen vaak extra ondersteuning gebruiken. GGD HN verzorgt de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers in de opvangcentra (AZC). Een belangrijk onderdeel hiervan is de Jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen van 0-18 jaar en het onderzoek naar tuberculose (TBC).

Onderzoek, Beleid en Preventie

Het programma ‘Onderzoek, beleid en preventie’ gaat om de vragen: Hoe staat het er voor met de gezondheid en wat kunnen we doen om de gezondheid te verbeteren? Team epidemiologie en team gezondheidsbevordering van GGD HN helpen om deze vragen te beantwoorden. Zij doen dit door inzicht te geven in de gezondheid van inwoners van Noord-Holland-Noord. En het geven van advies om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. 

Epidemiologie
Om te weten hoe het gesteld is met de gezondheid van de inwoners in ons werkgebied doen epidemiologen van de GGD regelmatig onderzoek. Zij verzamelen regionale en gemeentelijke gegevens en vergelijken die met landelijke gegevens. Daarnaast voeren de epidemiologen specifieke onderzoeken op aanvraag uit.
Bekijk de gezondheidscijfers op de gezondheidsatlas: www.gezondnhn.nl.

Gezondheidsbevordering
Op basis van de onderzoeksresultaten en gezondheidscijfers adviseren beleidsmedewerkers gemeenten over (preventieve) maatregelen en beleid(swijzigingen). GGD HN heeft een aantal programma’s om gezond gedrag te stimuleren bij de inwoners van Noord-Holland-Noord, daarin wordt samengwerkt met andere gezondheids- en welzijnsinstellingen. Beleidsmedewerkers van team Gezondheidsbevordering coördineren en participeren in programma’s zoals ‘In control of Alcohol & Drugs’ en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) in verschillende gemeenten in Noord-Holland-Noord.
Zie voor meer informatie: www.ggdhn.nl/gezond-veilig-leven.