U bevindt zich hier

Klachtenregeling

Niet tevreden?

De medewerkers van de GGD doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of een idee heeft ter verbetering van onze dienstverlening. Wij horen dat dan graag. Heeft u een suggestie of idee ter verbetering, dan kunt u dit mailen naar info@ggdhn.nl

 

Een klacht indienen?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en daarover een klacht wilt indienen. Dat horen wij graag. Wij kunnen dan onderzoeken of we uw klachten op kunnen lossen. Ook proberen we van klachten te leren zodat in de toekomst voorkomen kan worden dat hetzelfde probleem ontstaat.

 

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent kunt u dat direct kenbaar maken bij de medewerkers waar u mee te maken heeft. U kunt ervan uitgaan dat elke medewerker bereid is met u te praten en naar een oplossing te zoeken. Vindt u dit bezwaarlijk of wordt uw ontevredenheid onvoldoende weggenomen, dan kunt u dit schriftelijk laten weten. U kunt hiervoor het klachtenformulier van de GGD gebruiken, zelf een brief schrijven of een e-mail sturen.

Wij proberen in eerste instantie uw klacht door interne bemiddeling op te lossen. Als u niet tevreden bent over deze bemiddeling, kunt u uw klacht ter behandeling toesturen aan de externe klachtencommissie (klachten over Veilig Thuis NHN) of geschillencommissie (klachten over de GGD). Deze commissies beoordelen uw klacht vanuit een onafhankelijke positie.

Interne bemiddeling

Het indienen van een klacht kan op verschillende manieren.

  1. U stuurt uw klacht naar de GGD t.a.v. de klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 251, 1800 VB Alkmaar.
  2. U kunt uw klacht ook per e-mail sturen: info@ggdhollandsnoorden.nl.
  3. Voor Veilig Thuis NHN kunt u uw klacht sturen naar: klachten@vtnhn.nl
    Indien gewenst kunt u ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon van het AKJ. Op de website van het AKJ vindt u meer informatie hierover. 
  4. U kunt gebruik maken van het digitale klachtenformulier onderaan deze pagina.
  5. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris, telefoonnummer 088-01 00 500.

Vermeld de gebeurtenis of het gedrag waarover u een klacht hebt en de datum waarop uw klacht is ontstaan. Vermeld eveneens uw naam, adres en telefoonnummer. 

Binnen één week bevestigen wij de ontvangst van uw klacht. In de brief staat de naam van de medewerker/het team vermeld die uw klacht in behandeling neemt en onderzoekt. De betreffende medewerker neemt contact met u op om de bevindingen met u te bespreken. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld, tenzij dit door bijzondere omstandigheden niet haalbaar is.

 

Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u in de folder Klachten.

 

Geschillencommissie Publieke Gezondheid (geldt voor klachten over GGD HN)

Bent u niet tevreden over de interne klachtafhandeling of wilt u geen interne bemiddeling, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Publieke Gezondheid, Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag. Het geschil wordt door de commissie in behandeling genomen nadat u uw klacht eerst bij GGD HN heeft ingediend en laten behandelen. Alleen wanneer u zwaarwegende redenen heeft om dit niet te doen, kunt u rechtstreeks naar de Geschillencommissie. U betaalt € 52,50 aan de Geschillencommissie om uw klacht daar te laten behandelen.

De Geschillencommissie Publieke Gezondheid handelt volgens het reglement Geschillencommissie Publieke Gezondheid

 

Externe klachtencommissie (geldt voor klachten over Veilig Thuis NHN) 

Bent u niet tevreden over de interne klachtafhandeling of wilt u geen interne bemiddeling, dan kunt u zich richten tot de externe klachtencommissie. Het postadres van de externe klachtencommissie is: Antwoordnummer 251, 1800 VB Alkmaar. De secretaris van de externe klachtencommissie stuurt u een ontvangstbevestiging. Hierin leest u ook hoe de procedure bij de commissie verloopt.
De externe klachtencommissie handelt volgens de klachtenregeling van Veilig Thuis NHN.
 

Klachtenformulier