U bevindt zich hier

ZIVVER conversatiestarter

Wilt u persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie veilig mailen naar de klachtenmailbox van GGD HN of Veilig Thuis NHN? Dit kan beveiligd via ZIVVER conversatiestarter. Om een beveiligde verbinding naar de klachtenmailbox tot stand te brengen, kunt u uw klacht indienen via één van de ZIVVER-knoppen hieronder. Dan krijgt u de verdere instructies om uw klacht mailen. 

Attentie: houd uw spambox in te gaten op berichtgeving afkomstig van ZIVVER 

Klacht GGD HN via:

Klacht Veilig Thuis NHN via:


 

 

 

Klachtenregeling

Verbetertip?
De medewerkers van GGD HN doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een tip heeft om onze dienstverlening te verbeteren. Wij horen dat dan graag. U kunt uw tip mailen naar klachten@ggdhn.nl. Alvast bedankt voor uw tip!

Klachtenregeling
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en daarover een klacht wilt indienen. Onze organisatie heeft hiervoor een klachtenregeling. Wij onderzoeken of we uw klacht(en) op kunnen lossen. Ook proberen we van klachten te leren, zodat in de toekomst voorkomen kan worden dat hetzelfde probleem ontstaat.

Bij wie maakt u uw klacht bekend?
U kunt uw klacht direct bekend maken bij de medewerker(s) waar u mee te maken heeft (gehad). U kunt ervan uitgaan dat elke medewerker bereid is met u te praten. En samen met u naar een oplossing gaat zoeken.

Klacht liever schriftelijk dan mondeling indienen?
Vindt u het lastig om de klacht met de medewerker te bespreken of blijft u ontevreden, dan kunt u dit schriftelijk laten weten. Zie de mogelijkheden die hieronder staan vermeld.

Het indienen van een klacht kan op verschillende manieren.

 1. U stuurt uw klacht naar de GGD t.a.v. de klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 251, 1800 VB Alkmaar.
 2. U kunt uw klacht ook per e-mail sturen naar: klachten@ggdhn.nl (via ZIVVER conversatiestarter).
   
 3. Voor Veilig Thuis NHN kunt u uw klacht sturen naar: klachten@vtnhn.nl (via ZIVVER conversatiestarter). Indien nodig kunt u hulp vragen van een vertrouwenspersoon van het AKJ. Op de website van het AKJ (www.akj.nl) vindt u meer informatie hierover.
 4. U kunt uw klacht indienen via Zivver. Zie aan de linkerkant van deze pagina de inleverknop.
 5. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris, telefoonnummer 088-01 00 500.

Vermeld bij uw klacht:

 • de gebeurtenis of het gedrag waarover u een klacht hebt;
 • de datum waarop uw klacht is ontstaan;
 • uw naam, adres en telefoonnummer.

Binnen één week bevestigen wij de ontvangst van uw klacht. In de brief staat de naam van de medewerker die uw klacht gaat onderzoeken. De medewerker neemt contact met u op om de bevindingen met u te bespreken. Uw klacht handelen wij binnen 6 weken af. Dit geldt niet als dit door bijzondere omstandigheden niet haalbaar is.

Inschakelen externe klachtencommissie of Geschillencommissie Publieke Gezondheid
Wij proberen als eerste uw klacht intern op te lossen. Bent u niet tevreden bent over onze bemiddeling? Dan kunt u uw klacht indienen bij:

 • de geschillencommissie in geval van klachten over GGD HN.
 • de externe klachtencommissie in geval van klachten over Veilig Thuis NHN.

Deze commissies beoordelen uw klacht vanuit een onafhankelijke positie.

Geschillencommissie Publieke Gezondheid voor klachten over GGD HN
Bent u niet tevreden over de interne klachtafhandeling of wilt u geen interne bemiddeling? U kunt zich dan richten tot de Geschillencommissie Publieke Gezondheid, Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag. De commissie neemt de klacht pas in behandeling nadat u deze eerst bij de GGD heeft ingediend en laten behandelen. Alleen wanneer u belangrijke redenen heeft om dit niet te doen, kunt u direct naar de Geschillencommissie. U betaalt € 52,50 aan de Geschillencommissie om uw klacht daar te laten behandelen.

De Geschillencommissie Publieke Gezondheid werkt volgens de regels van de Geschillencommissie Publieke Gezondheid.

Externe klachtencommissie voor klachten over Veilig Thuis NHN
Bent u niet tevreden over de interne klachtafhandeling? Of wilt u geen interne bemiddeling? U kunt zich dan richten tot de externe klachtencommissie. Het postadres van de externe klachtencommissie is: Antwoordnummer 251, 1800 VB Alkmaar. De secretaris van de externe klachtencommissie stuurt u een ontvangstbevestiging. Hierin leest u ook hoe het proces bij de commissie verloopt.

Op de behandeling van klachten bij Veilig Thuis NHN is het Reglement Klachtenbehandeling Veilig Thuis NHN van toepassing. 

De externe klachtencommissie werkt volgens de klachtenregeling van Veilig Thuis NHN.

Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u in de folder Klachten.