U bevindt zich hier

Bezwaarschrift indienen

Bij GGD HN worden soms besluiten genomen, waar u het mogelijk niet mee eens bent. Als u het niet eens bent met een besluit dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Wat staat er in uw bezwaarschrift?

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;
  • de redenen waarom u een bezwaarschrift indient;
  • uw handtekening.

Stuur bij uw bezwaarschrift ook een kopie van de beslissing mee waartegen u bezwaar wilt maken. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging.

Let op: u kunt niet anoniem bezwaar maken.

U kunt uw brief richten aan het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden, Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar of info@ggdhn.nl.

GGD HN heeft een externe commissie voor de behandeling van bezwaarschriften aangesteld, die bezwaarmakers hoort en het dagelijks bestuur adviseert over de te nemen beslissing op bezwaar.
Zie hiervoor de Verordening bezwaarschriften GGD Hollands Noorden.