U bevindt zich hier

Inrichting en bestuur

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden voert taken uit op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid namens en in opdracht van de 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord. De gemeenten zijn daarom allemaal vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de GGD. 

De taken en bevoegdheden van de GGD en het bestuur staan beschreven in de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en mandaatregeling.

 

Algemeen bestuur

Taken en bevoegdheden

Het algemeen bestuur stelt de kaders waarbinnen de GGD werkt vast, zoals beleidsplannen. Het algemeen bestuur stelt ook de begroting en jaarrekening van de GGD vast. Ook wijzigingen in de begroting worden door het algemeen bestuur goedgekeurd. 

Aanstelling

Iedere gemeente in het werkgebied wijst na de gemeenteraadsverkiezingen een lid aan voor het algemeen bestuur (wethouder volksgezondheid). Er zijn 17 bestuursleden. Het AB vergadert ongeveer vier keer per jaaren heeft een themadag. Het AB stelt de jaarstukken van de GGD vast. De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk als bestuurslid voor onze GGD.

Dagelijks bestuur

Taken en bevoegdheden

Naast het algemeen bestuur, kent de GGD een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een afvaardiging van leden uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt besluiten voor die in het algemeen bestuur moeten worden genomen.

Aanstelling

Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden per regio twee leden aan voor het dagelijks bestuur en tevens een voorzitter. Er zijn dus zes leden van het dagelijks bestuur. De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen als het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert iedere maand. Het dagelijks bestuur van de GGD is tevens bestuur van de stichting.

Directie

Aan het hoofd van de organisatie staat het directiemanagementteam (DMT) bestaand uit een algemeen directeur en twee DMT-leden, die ondersteund worden door het directiebureau.

 

 

Leden bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 17 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden, die ieder een eigen portefeuille hebben. Hieronder vind je de leden van het bestuur:

Gemeente

 

Lid algemeen bestuur

 

Alkmaar Mw. E. Konijn (ook dagelijks bestuur)
Bergen  Mw. Y. Koster (ook dagelijks bestuur), voorzitter
Castricum Dhr. F. Binnendijk 
Drechterland Dhr. D. te Grotenhuis
Enkhuizen Dhr. D. Luyckx
Heerhugowaard Dhr. J. van der Starre
Heiloo Mw. E. Beens-Woudenberg
Den Helder Dhr. P. Kos (lid dagelijks bestuur)
Hoorn Mw. M. van der Ven (ook dagelijks bestuur)
Hollands Kroon Mw. M. van Gent (ook dagelijks bestuur)
Koggenland Dhr. W. Bijman (ook dagelijks bestuur)
Langedijk Dhr. M. Reijven
Medemblik Dhr. D. Kuipers
Opmeer Dhr. R. Tesselaar
Schagen Dhr. S. van der Veek 
Stede Broec Mw. L. Groot
Texel  Dhr. M. Uitdehaag 

 

Mw. M. van Gent is actief als plaatsvervangend voorzitter.