U bevindt zich hier

Vergaderdata AB 2022

  • 9 maart
  • 18 mei
  • 6 juli
  • 21 september  (themamiddag)
  • 30 november

De vergaderingen beginnen om 14.30 uur en zijn openbaar. In verband met Covid-19 kan het zijn dat er niet fysiek vergaderd wordt en/of dat er geen publiek aanwezig kan zijn.

De vergaderingen zijn wel altijd via een live-stream te volgen.

Inrichting en bestuur

GGD Hollands Noorden voert taken uit op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid namens en in opdracht van de 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord. De gemeenten zijn daarom allemaal vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de GGD. 

De taken en bevoegdheden van de GGD en het bestuur staan beschreven in de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en mandaatregeling.

 

Algemeen bestuur

Taken en bevoegdheden

Het algemeen bestuur stelt de kaders waarbinnen de GGD werkt vast, zoals beleidsplannen. Het algemeen bestuur stelt ook de begroting en jaarrekening van de GGD vast. Ook wijzigingen in de begroting worden door het algemeen bestuur goedgekeurd. 

Aanstelling

Iedere gemeente in het werkgebied wijst na de gemeenteraadsverkiezingen een lid aan voor het algemeen bestuur (wethouder volksgezondheid). Er zijn 17 bestuursleden. Het AB vergadert ongeveer vier keer per jaaren heeft een themadag. Het AB stelt de jaarstukken van de GGD vast. De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk als bestuurslid voor onze GGD.

Dagelijks bestuur

Taken en bevoegdheden

Naast het algemeen bestuur, kent de GGD een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een afvaardiging van leden uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt besluiten voor die in het algemeen bestuur moeten worden genomen.

Aanstelling

Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden per regio twee leden aan voor het dagelijks bestuur en tevens een voorzitter. Er zijn dus zes leden van het dagelijks bestuur. De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen als het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert iedere maand.

Directie

Aan het hoofd van de organisatie staat het directiemanagementteam (DMT) bestaand uit een algemeen directeur, twee DMT-leden, de manager Veilig Thuis en de controller, die ondersteund worden door het directiebureau.

 

 

Leden bestuur

Algemeen bestuur (AB)

GGD Hollands Noorden werkt voor 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord. Samen zetten zij zich  in voor de publieke gezondheid en veiligheid van onze regio. Het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden bestaat uit 17 leden. Meestal zijn dat de wethouders volksgezondheid. Het algemeen bestuur vergadert zo’n vier maal per jaar. Het AB stelt de jaarstukken van de GGD vast en is kaderstellend (bijvoorbeeld beleidsplannen). De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk als bestuurslid voor onze GGD.

Dagelijks bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden. Het AB wijst uit zijn midden per regio twee leden aan voor het DB en tevens een voorzittr. De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen als het dagelijks bestuur. Het DB vergadert iedere maand. Het DB voert de besluiten van het AB uit en bereidt besluiten voor die in het AB moeten worden genomen.

Ons dagelijks bestuur bestaat uit:

Leden Gemeente
Pieter Kos (tevens voorzitter) De Helder
Mary van Gent (plv. voorzitter) Hollands Kroon
Elly Konijn Alkmaar
Antoine Tromp Bergen 
Marjon van der Ven Hoorn
Win Bijman Koggenland


De taken en bevoegdheden van de GGD en het bestuur staan beschreven in de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en de mandaatregeling.

Directie en management

Aan het hoofd van de organisatie staat het directiemanagementteam (DMT) bestaande uit een algemeen directeur, twee DMT-leden, de manager Veilig Thuis en de controler, die ondersteund worden door het directiebureau.

Leden algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 17 leden. Het dagelijks bestuur uit zes leden, die ieder een eigen portefeuille hebben. Hieronder de leden van het algemeen bestuur:

 

Leden 

Gemeente
Elly Konijn (ook dagelijks bestuur) Alkmaar
Antoine Tromp (ook dagelijks bestuur) Bergen
Falgun Binnendijk  Castricum
Dirk te Grotenhuis Drechterland
Dorus Luyckx Enkhuizen
Annette Groot Dijk en Waard
Elly Beens-Woudenberg Heiloo
Pieter Kos (ook dagelijks bestuur), voorzitter Den Helder
Marjon van der Ven (ook dagelijks bestuur) Hoorn
Mary van Gent (ook dagelijks bestuur), plv. voorzitter Hollands Kroon
Wim Bijman (ook dagelijks bestuur) Koggenland
Dirk Kuipers Medemblik
Rabella Wiersma-de Faria Opmeer
Sigge van der Veek  Schagen
Lydia Groot Stede Broec
Remko van de Belt  Texel