U bevindt zich hier

ANBI

Naam instelling

GGD Hollands Noorden: Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden. Soms ook bekend als Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden.

Fiscaal nummer

8172.05.767

Postadres

Postbus 9276
1800 GG  Alkmaar
Overige adressen: zie contactpagina.

Doelstelling

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. Zie ook de pagina ‘Over de GGD’.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Zie pagina ‘Over de GGD’.

Namen van de bestuurders

Het algemeen bestuur van GGD HN bestaat uit 17 leden, die vanuit de colleges van de deelnemende gemeenten worden aangewezen. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden zes leden (twee leden per regio). Daarnaast wijst het algemeen bestuur een voorzitter aan, die zowel voorzitter is van het algemeen - als dagelijks bestuur. De directeur van GGD HN is ook secretaris van het bestuur. 

Zie voor de bestuurders pagina ‘bestuur en organisatie

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid personeel en directie conform CAO SGO.
De bestuurders ontvangen geen vergoedingen of beloningen vanuit de GGD.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Zie pagina ‘jaarverslagen

Financiële verantwoording

Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2018
Jaarstukken 2017 
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2015
Jaarstukken 2014