U bevindt zich hier

ANBI

Naam instelling

GGD Hollands Noorden: Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden. Soms ook bekend als Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Fiscaal nummer

8172.05.767

Postadres

Postbus 9276
1800 GG  Alkmaar
Overige adressen: zie contactpagina

Doelstelling

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord. Zie ook de pagina ‘Over de GGD

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Zie pagina ‘Over de GGD’.

Namen van de bestuurders

Het algemeen bestuur van GGD HN bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid uit het college van burgemeester en wethouders van de aangesloten gemeenten. Uit de leden van het algemeen bestuur worden wordt een dagelijks bestuur aangewezen dat bestaat uit zes leden (twee leden per regio). Door het algemeen bestuur wordt tevens uit de leden een voorzitter aangewezen, die voorzitter is van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.
De directeur van de GGD vervult de rol van secretaris in het bestuur.

Zie voor de bestuurders pagina ‘bestuur en organisatie

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid personeel en directie conform CAR-UWO.
De bestuurders ontvangen geen vergoedingen of beloningen vanuit GGD HN.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Zie pagina ‘jaarverslagen

Financiële verantwoording

Jaarstukken 2017 
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2015
Jaarstukken 2014