U bevindt zich hier

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling en zet zich nagenoeg geheel in voor het algemeen belang (zie ook voorwaarden ANBI).

------------------------------------------------------

Naam instelling

GGD Hollands Noorden: Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden. Soms ook bekend als Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden.

Fiscaal nummer

8172.05.767

Postadres

Postbus 9276
1800 GG  Alkmaar
Overige adressen: zie contactpagina.

Doelstelling

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. Zie ook de pagina ‘Over de GGD’.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Zie pagina ‘Over de GGD’.

Namen van de bestuurders

Het algemeen bestuur van GGD HN bestaat uit 17 leden, die vanuit de colleges van de deelnemende gemeenten worden aangewezen. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden zes leden (twee leden per regio). Daarnaast wijst het algemeen bestuur een voorzitter aan, die zowel voorzitter is van het algemeen - als dagelijks bestuur. De directeur van GGD HN is ook secretaris van het bestuur. 

Zie voor de bestuurders pagina ‘bestuur en organisatie

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid personeel en directie conform CAO SGO.
De bestuurders ontvangen geen vergoedingen of beloningen vanuit de GGD.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Zie pagina ‘jaarverslagen

 

Formulier Publicatieplicht 2020
 

Financiële verantwoording

Programmabegroting 2022 
Jaarstukken 2020
Jaarstukken 2019