Algemene (inkoop)voorwaarden

  • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot leveringen en diensten door GGD HN zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.
     
  • Op alle offerteaanvragen en overeenkomsten met betrekking tot leveringen en diensten aan GGD HN zijn onze Algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.
     
  • Op alle offerteaanvragen en overeenkomsten met betrekking tot ICT-opdrachten bij en de inkoop van ICT-producten aan GGD HN zijn de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT 2020) van toepassing.