U bevindt zich hier

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

GGD Hollands Noorden

Missie en Visie GGD HN

GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen ruim 648.000 inwoners. 

Missie
Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord:

 • we bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;
 • we beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;
 • we bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.

Visie

 • wij werken resultaatgericht steeds meer vanuit zelforganiserende teams;
 • wij geven elkaar vertrouwen en nemen onze verantwoordelijkheid;
 • wij behalen onze doelen door interne en externe samenwerking;
 • wij hanteren een duurzame, gezonde en efficiënte bedrijfsvoering;
 • wij werken vanuit intern procesbewustzijn als bron voor samenhang en consistentie;
 • wij kennen onze klanten en vertalen deze informatie naar de vormgeving en inhoud van onze producten en diensten;
 • wij maken goed gebruik van technologische ontwikkelingen;
 • wij worden regionaal gekend/erkend als adviseur en kennismakelaar PG&V voor burgers, gemeenten en partners.

Om dit te realiseren, voeren we een aantal programma's uit. Bij de uitvoering van ons werk houden we ons aan onze vier kernwaarden: betrouwbaar, maatschappijgericht, resultaatgedreven en initiatiefrijk.

Bekijk de diensten die wij uitvoeren 

 

 

GGD Hollands Noorden in beeld

Onze kernwaarden

De medewerkers van de GGD zijn aanspreekbaar op de volgende kernwaarden:

Betrouwbaar

 • We komen onze afspraken na.
 • We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
 • We communiceren helder en integer.

Resultaatgedreven

 • We stellen prioriteiten en leven deze na.
 • We werken toe naar specifieke resultaten en vieren het behalen daarvan.
 • We bewaken het behalen van onze resultaten en spreken elkaar aan op elkaars bijdrage.

Initiatiefrijk

 • We spelen actief in op ontwikkelingen en adviseren daarover.
 • We evalueren de effectiviteit van onze werkwijze en verbeteren deze waar mogelijk.

Maatschappijgericht

 • We werken vanuit het publieke belang.
 • We signaleren en adviseren over de effectiviteit van de gezondheidsketen.
 • Onze klant staat centraal bij de vormgeving van onze dienstverlening.
 • We verantwoorden onze resultaten en kosten openbaar.