Tweede klas voortgezet onderwijs

Lichamelijke en sociale ontwikkeling, psychische gezondheid
Alleen in de tweede klas wordt je kind nog een keer gewogen, gemeten en naar zijn/haar gezondheid en ontwikkeling gekeken door een doktersassistent. In de vierde klas gebeurt dit niet meer.

Tweede en vierde klas voortgezet onderwijs

Digitale vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even!’
In de tweede klas en vierde klas van het voortgezet onderwijs worden alle leerlingen uitgenodigd een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst heet ‘Gezond leven? Check het even!’ en wordt klassikaal ingevuld. De leerling kan zelf aangeven of hij/zij naar aanleiding van deze vragenlijst een gesprek met een jeugdverpleegkundige of - arts wil.

Klik hier voor het filmpje 'Gezond leven? Check het even!'.

 

Gesprek met jeugdverpleegkundige of -arts
Alle leerlingen kunnen zelf aangeven of ze een gesprek willen met een jeugdverpleegkundigen of -arts met vragen over hun gezondheid, ontwikkeling of andere vragen. Ze zijn immers 12 jaar of ouder. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen zijn onafhankelijk en staan los van school, ouders of huisarts.

Heb jij vragen of maak je je zorgen over je kind dan kan je ook contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of -arts. Vraag op school naar de dienstdoende verpleegkundige of arts.

De jeugdverpleegkundigen hebben ook contact met de zorgcoördinator van de school en werken samen om eventueel schoolverzuim te verminderen.