U bevindt zich hier

M@ZL in regio NK

Verslag schooljaar 2020-2021

In de zomer van 2020 ontving GGD HN de goedkeuring voor de uitrol van M@ZL op alle 29 VO-scholen gevestigd in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard (Heerhugowaard en Langedijk gefuseerd 1 januari 2022) en Heiloo. M@ZL is een landelijk erkende methode voor het preventief aanpakken van schoolverzuim met als uiteindelijk doel het verlagen van het aantal (dreigend) thuiszittende leerlingen en vroegtijdig schoolverlaters. De implementatie neemt een periode van 3 jaar in beslag. In augustus 2020 werd er gestart op 10 VO-scholen, in augustus 2021 kwamen er 9 scholen bij, en in schooljaar 2022-2023 volgen de laatste 10 scholen.

Benieuwd hoe dit eerste jaar implementatiejaar is verlopen? Lees het verslag van schooljaar 2020-2021

Project M@ZL

M@ZL (spreek uit: mazzel) staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling en is een integrale aanpak om leerlingen met ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Dankzij M@ZL verlaagt de omvang van ziekteverzuim waardoor schooluitval (met alle gevolgen van dien) kan worden voorkomen. 

Vroegtijdig en adequaat handelen

Schoolverzuim kan invloed hebben op de omgang van leerlingen met klasgenoten en op hun zelfstandigheid en oplossend vermogen. Door het missen van onderwijs komt de studievoortgang in het gedrang, wat kan leiden tot leerachterstanden, wat weer kan leiden tot uitstroom naar een lager onderwijsniveau of het niet behalen van een diploma.

Schooluitval is gerelateerd aan minder gunstige baankenmerken, werkloosheid, criminaliteit en gezondheidsproblemen. Het is dan ook van groot belang om vroegtijdig en adequaat te handelen in geval van schoolverzuim bij leerlingen. 

Ziekteverzuim is een signaal

Ziekteverzuim is schoolverzuim na ziekmelding. Achter ziekteverzuim kan een veelheid aan problematiek schuilgaan. Deze problemen kunnen ook de studieresultaten negatief beïnvloeden. M@ZL richt zich op het inventariseren van de oorzaken van het ziekteverzuim en het aandragen van oplossingen zodat leerlingen en ouders adequaat worden begeleid en de leerling weer zo snel mogelijk terug naar school kan gaan. 

Effectieve aanpak

Ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL laat zien dat een integrale aanpak en nauwe samenwerking tussen school, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en gemeente werkt. Door vanuit school systematisch aandacht te hebben voor en zorg te besteden aan de ziekgemelde leerling – gecombineerd met de inzet van ziekteverzuimbegeleiding door de jeugdarts van GGD HN– komt een groep kwetsbare leerlingen (vroeg)tijdig in beeld waardoor preventief ingrijpen mogelijk wordt. De aanpak op scholen voor voortgezet onderwijs blijkt effectief te zijn: de omvang van het ziekteverzuim van de groep leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim neemt, in vergelijking met de omvang van het ziekteverzuim van een groep leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim op scholen zonder de M@ZL-aanpak, significant af, zowel op korte als op lange termijn. 

M@ZL-criteria: 

• Ziekmelding bij de 7e schooldag achter elkaar;
• 4e ziekmelding binnen 12 weken;
• bij zorgen rondom de leerling.

 
Hoe gaat het in zijn werk? 


Het M@ZL-stappenplan
Jeugdartsen van GGD HN voeren deze interventie uit in samenwerking met de school en leerplichtambtenaar. De school signaleert. De jeugdarts adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft. Het volgende stappenplan wordt hierbij gehanteerd: 

  1. Aannemen van de ziekmelding door school. 
  2. De school neemt contact op met leerling en ouders/verzorgers na ziekmelding. 
  3. De school gaat in gesprek met leerling en ouders/verzorgers bij zorgwekkend ziekteverzuim. 
  4. De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts van GGD HN. 
  5. Het consult bij de jeugdarts vindt plaats. De jeugdarts stelt een integraal plan van aanpak op in samenwerking met leerling en ouders/verzorgers. 
  6. De school monitort de schoolaanwezigheid, en monitort samen met de jeugdarts de uitvoering van het plan van aanpak.


Filmpje van het M@ZL-stappenplan

M@ZL is een aanvullende dienst die vanuit de gemeente extra wordt gefinancierd, dit is ook de reden dat wij nog niet in alle gemeenten actief zijn met M@ZL. Hopelijk komt hier in de toekomst verandering in.  

Overzicht aangesloten scholen (pdf)

 
Heb je als ouder behoefte aan meer informatie over project M@ZL op de school van jouw kind? Neem dan contact op met school.  
 
Ben je werkzaam op een van de scholen in het overzicht of ben je benieuwd naar de mogelijkheden op jouw school?
Neem contact op met Anne Brandhoff-Visser, projectleider M@ZL GGD HN via anvisser@ggdhn.nl.