U bevindt zich hier

Bezoeken aan de jeugdarts

Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan in principe twee keer naar de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD: op de leeftijd van 5 jaar (groep 2) en op de leeftijd van 10-11 jaar (groep 7).

5 jaar

Alle kinderen van 5 jaar worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek en een gesprek bij de doktersassistente en jeugdarts. Bij de uitnodiging ontvang je vragenlijsten. Hierin worden vragen gesteld over de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van je kind. Je kind gaat eerst naar de doktersassistente, zij meet lengte en gewicht en berekent de BMI (body mass index, een maat voor de verhouding tussen gewicht en lengte). De BMI bij kinderen wordt met name gebruikt om te kijken of er sprake is van onder- of overgewicht. Ook onderzoekt de doktersassistente of het kind goed hoort en ziet en hoe de spraak-taalontwikkeling van je kind is. Daarna ga je naar de  jeugdarts voor een nader gesprek en onderzoek  en worden de resultaten  van de doktersassistente besproken. Soms vindt dit gesprek plaats op school, soms in het Centrum voor Jeugd en Gezin. In de uitnodiging staat hoe laat en waar je  wordt verwacht. We verzoeken je op tijd te komen voor het gesprek. Dan is er voldoende tijd om met jou en je kind te praten en kun je vragen stellen. Tijdens het gesprek vraagt de arts je toestemming om gezondheidsgegevens die van belang zijn voor school, met de school te mogen delen.

10-11 jaar 

Voor het gezondheidsonderzoek op de leeftijd van 10-11 jaar ontvang je van de GGD een uitnodiging met vragenlijsten. In deze lijsten worden vragen gesteld over  de lichamelijke groei en ontwikkeling, gezondheid, opvoeding, gedrag en sociale contacten van je kind. Je kind wordt gemeten en gewogen en de BMI (zie bij 5 jaar) wordt bepaald en er wordt onderzocht of hij/zij goed ziet. In het consult met de jeugdverpleegkundige dat daarna plaatsvindt, komen al deze aspecten terug. Het gesprek vindt plaats op school of in het Centrum voor Jeugd en Gezin. In de uitnodiging vind je de precieze tijd en locatie voor het gesprek. Kom op tijd, zodat er ruimte is om te praten met elkaar en je vragen te stellen. Tijdens het gesprek vraagt de verpleegkundige  je toestemming om gezondheidsgegevens die van belang zijn voor school, met de school te mogen delen.

Je kind wordt groter en gaat naar school. Wat kun je verwachten van zijn groei en ontwikkeling?

Speciaal onderwijs

Indien je kind naar het speciaal onderwijs gaat, krijgt je kind een onderzoek bij de jeugdarts bij de toelating en vervolgens om de twee jaar. In principe gebeurt hier hetzelfde als bij het onderzoek op 5-jarige leeftijd beschreven is, met extra aandacht voor de oorzaken waarom je kind gebruik maakt van het speciaal onderwijs. Tijdens het gesprek vraagt de arts je toestemming om gezondheidsgegevens die van belang zijn voor school, met de school te mogen delen.

Vaccinatie 9-jarigen

Is je kind 9 jaar oud, dan wordt het uitgenodigd voor twee inentingen: de BMR (Bof, Mazelen, Rode Hond) en DTP (Difterie, Tetanus, Polio). Deze inentingen worden gelijktijdig gegeven. Inentingen vinden meestal plaats op een makkelijk bereikbare, ruime locatie als een sportzaal. In de uitnodiging staat waar en hoe laat je verwacht wordt.

Onderzoek op verzoek

Zijn er problemen met de gezondheid, de ontwikkeling of de opvoeding van je kind of heb je vragen? Het is altijd mogelijk om een extra afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige. Een extra afspraak kun je zelf maken, maar ook de school of GGD kan daar het initiatief voor nemen. Tijdens de extra afspraak kunnen dingen aan de orde komen als gehoor/zicht, opvoeding, psycho-sociale problemen of passend onderwijs.

Vragen over opvoeding

Het gebeurt iedere ouder wel eens. Je hebt vragen over de opvoeding van je kind. Vragen over gedrag, sociale ontwikkeling, (psychische) gezondheid, praktische opvoedzaken, maar ook vragen over 'grote' onderwerpen als echtscheiding: je kunt ze stellen aan onze opvoedadviseurs. Je kunt je vraag online of telefonisch stellen, of komen naar een van onze opvoedspreekuren jn de regio's KvNH, NK en WF.

Folder Opvoedspreekuur