U bevindt zich hier

Kansrijke Start NoordkopNamens de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, de Geboortezorg en GGD Hollands Noorden heten we je van harte welkom op de pagina Kansrijke Start de Noordkop.

 

Filmpje Kansrijke Start

Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen (zowel fysiek als mentaal) op latere leeftijd. Circa 14% van de kinderen maakt geen goede start bij de geboorte en wordt te vroeg geboren of met een té laag geboortegewicht (BIG 2). Dit is van invloed op de ontwikkeling van het kind en hun (mentale)gezondheid op volwassen leeftijd.

Kansrijke Start (KS) is een landelijk actieprogramma en bestaat uit drie actielijnen:

  • Actielijn 1 Voor de zwangerschap
  • Actielijn 2 Tijdens de zwangerschap
  • Actielijn 3 Na de geboorte

Kansrijke Start benadrukt daarnaast het belang van samenwerking tussen het medische - en sociaal domein om daarmee recht te doen aan soms complexe achterliggende problematiek. Daarom is samenwerken en het bouwen en verankeren van lokale coalities essentieel voor een KS van kinderen en (aanstaande)ouders. Als gemeenten en zorgprofessionals samen optrekken, versterken zij elkaar. In een lokale coalitie werken bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, Jeugdzorg, welzijnswerk, volwassen-ggz huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg- en wijkteammedewerkers samen.