Werken of verder leren?

Na de middelbare school staat je kind voor de keuze: werken of verder leren. Uit onderzoek blijkt dat jongeren kiezen voor de toekomst moeilijk vinden, omdat het belangrijk is, er zoveel keuze is en jongeren nog niet zo goed zijn in lange termijn denken. Vaak hangt de keuze samen met het onderwijs dat je kind gedaan heeft, VMBO'ers zijn nou eenmaal meestal wat praktischer ingesteld dan VWO'ers en kiezen eerder voor een beroep.

Kiezen voor een vervolgopleiding doen jongeren vrijwel altijd met hulp van familie (vaak de ouders) en vrienden. De één is daarbij impulsief, de ander wat meer behoudend. Er zijn ook jongeren die het moeilijk vinden een keuze te maken. Zeker de laatste groep kan hulp van zijn opvoeders goed gebruiken. Help je kind zich te oriënteren op de mogelijkheden, bezoek samen open dagen en bespreek het thuis.
 

Thuis of het huis uit?

Gaat je kind in een ander deel van het land studeren? Dan is de kans groot dat hij het huis uit gaat. Jongeren die dichter bij huis blijven voor hun opleiding, kiezen er vaker voor om thuis te blijven wonen. De keuze om thuis te blijven wonen, betekent dat je meer op je ouders kunt blijven bouwen, maar ook dat je op andere wijze - misschien wel minder - op kunt gaan in het studentenleven. Het is goed als je kind zich daar bewust van is. Praat er dan ook gerust over met hem.

Werkende jongeren gaan meestal niet meteen het huis uit, dat kunnen ze vaak nog niet betalen. Maak afspraken met je kind over de regels in huis en wat je van hem verwacht, bijvoorbeeld over kostgeld betalen. Het is niet meer dan logisch dat kinderen met een inkomen meebetalen aan de kosten van de huishouding. Op de website van het Nibud, vind je informatie over kostgeld, maar ook tips over het bespreekbaar maken van kostgeld.
 

Relatie of single?

Jongeren binden zich steeds later aan één partner, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je kind geen liefdesleven heeft. De kans is groot dat je zoon of dochter al (een) relatie(s) achter de rug heeft. Of misschien nog wel heeft. Meestal krijgen jongeren vanaf een jaar of 15 voor het eerst een relatie. 

Jongeren vinden dezelfde dingen belangrijk als volwassenen in hun partnerkeuze, zoals aantrekkelijkheid. Maar ze experimenteren meer dan hun ouders met relaties. In hun relaties ontdekken jongeren steeds beter hoe ze om kunnen gaan met de andere sekse: onderhandelen, communiceren, wensen en grenzen uiten en respecteren zijn belangrijke thema's. Als je kind ongeveer 18 is, krijgt hij vaak één of meer langer durende relaties. Op deze leeftijd zijn partners emotioneel ook meer bij elkaar betrokken. En het karakter van de ander wordt nu steeds belangrijker in de partnerkeuze.

Sommige jongeren kiezen voor losse contacten. Hoort jouw kind bij deze groep, wijs hem dan gerust op het belang van veilig vrijen. Meer informatie over liefde en seksualiteit is te vinden op www.sense.info en op www.seksualiteit.nl.