U bevindt zich hier

JGZ-teams scholen

Overzicht van scholen en de daaraan verbonden jeugdverpleegdkundigen,
JGZ-teams scholen.

Vragen of zorgen

Gezondheidsonderzoek
Heb je vragen, zorgen of bezwaar? Stuur dan een mail naar testjegezondheid@ggdhn.nl. Vermeld hierbij de naam, geboortedatum, klas en school van je zoon/dochter en je telefoon-
ummer. De jeugdverpleegkundige neemt dan zo nodig contact met je op. Wij gaan ervan uit dat je je zoon/dochter informeert over de vragen of zorgen die je hebt, zodat wij deze tijdens het gesprek openlijk kunnen bespreken. Als dat niet zo is, horen wij dat graag.

Algemeen, informatie of vragen
Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.30-16.30 uur via telefoonnummer 088-01 00 555. E-mailen kan ook: info@ggdhn.nl onder vermelding van: contactmoment jongeren.

 

JGZ op het vo

GGD Hollands Noorden nodigt jaarlijks alle 2e en 4e klassers uit om deel te nemen aan de Gezondheidscheck, onderdeel van het Jeugdgezondheidszorgaanbod van de GGD voor jongeren van 0 tot 18 jaar. De Gezondheidscheck is een online vragenlijst over gezondheid en leefstijl die jongeren invullen tijdens een lesuur op school. Je zoon/dochter krijgt via school te horen wanneer zijn of haar klas dit jaar aan de beurt is. De doktersassistente meet en weegt op school alle jongeren uit de 2e klas. 

Gesprek met jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD

Geeft je zoon/dochter via de Gezondheidscheck aan dat hij/zij vragen of zorgen heeft over een bepaald onderwerp? En wil hij/zij deze vragen of zorgen bespreken? In dat geval krijgt je zoon/dochter binnen enkele weken een uitnodiging via de post voor een vertrouwelijk gesprek met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD op school. Daarnaast kan de GGD je zoon/dochter uitnodigen voor een gesprek op basis van de ingevulde Gezondheidscheck en/of de meet- en weeggegevens (2e klas). Dit kan ook op verzoek van ouder(s)/verzorger(s) en/of de mentor. Bij signalen vanuit school gaan wij ervan uit dat deze met jou en je zoon/dochter zijn besproken.

Gezondheidscheck


De online Gezondheidscheck is vooral bedoeld om jongeren bewust te maken van hun gezondheid en gezond gedrag. Belangrijk doel is om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren, mee te denken en jongeren te adviseren over eventuele oplossingen.

Thema’s die aan de orde komen in de online Gezondheidscheck zijn:

  • lichamelijke gezondheid
  • welbevinden (op school, thuis en in vrije tijd)
  • pesten
  • gebruik van genotmiddelen, internet en gamen
  • seksuele ontwikkeling

Direct na het invullen van de Gezondheidscheck krijgt de jongere een algemeen online gezondheidsadvies op maat. Hierin staan links naar betrouwbare websites met informatie gericht op de gegeven antwoorden. Ook wordt er automatisch een samenvatting aangemaakt en opgeslagen in het dossier van de jeugdgezondheidszorg voor de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. De ingevulde Gezondheidscheck verdwijnt direct na het invullen en wordt nergens opgeslagen.

Privacy


De GGD houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Wij verwerken de ingevulde gegevens uit de Gezondheidscheck anoniem tot schoolrapporten en gemeenterapporten. De resultaten zijn nooit herleidbaar naar personen.

www.JouwGGD.nl

 

Voor jongeren is speciaal de website, www.JouwGGD.nl. Op deze website informatie over: gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel en alcohol en drugs. Jongeren kunnen chatten en mailen met een GGD-medewerker. En ze kunnen reageren op vragen van andere jongeren. Ook is er een A-Z index. Hier staat informatie op over allerlei onderwerpen: gebruik van drugs, eetstoornissen, veilig vrijen etc.