Vragenlijst over GGiD

Waarom is een nieuw dossier nodig?

Ons huidige dossier, waarin we de ontwikkeling van kinderen in onze regio volgen, voldoet niet aan de wensen van onze medewerkers en klanten. Om onze taken goed uit te voeren en zo goed mogelijk aan te sluiten op de wens van onze klanten, nemen we een nieuw dossier in gebruik. 

Hoe wordt met privacy omgegaan in het nieuwe dossier?

Bij GGD Hollands Noorden (GGD HN) beschermen, bevorderen en bewaken we de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens van onze burgers, medewerkers en door derden verstrekte persoonsgegevens zullen beschermen en bewaken zoals de wet dat van ons vraagt.  

 

Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Lees meer over hoe wij in het algemeen omgaan met persoonsgegevens

Wat blijft hetzelfde tijdens de week met aangepaste dienstverlening?

Van 17 tot en met 22 januari: 

  • Blijven wij telefonisch bereikbaar voor vragen die niet een week kunnen wachten via 088-01 00 550. 
  • Voeren wij hielprikken en gehoorscreening uit bij pasgeboren kinderen. 
  • Bieden wij cursussen aan voor (aanstaande) ouders/verzorgers, kinderen of jeugdigen. 

Wat gaat niet door tijdens de week met aangepaste dienstverlening?

Van 17 tot en met 22 januari: 

  • worden geen inloopspreekuren gehouden; 
  • worden geen afspraken gemaakt of gewijzigd.

Kan ik niet-urgente vragen digitaal stellen?

U kunt uw vragen ook via ons vragenformulier op onze website kwijt. Echter geldt daarbij ook dat we van 17 tot en met 22 januari deze vragen beperkt kunnen beantwoorden.