Aanmelden voor hielprik en gehoorscreening

De screeners van GGD Hollands Noorden komen vlak na de geboorte bij de ouders thuis de hielprik en/of gehoorscreening uitvoeren. Als ouder(s) kunt u, eventueel samen met de kraamverzorgende, uw baby aanmelden voor de hielprik en/of gehoorscreening.