U bevindt zich hier

GGDHN op Twitter

Bent u geïnteresseerd in nieuws van en over de GGD? Volg ons dan ook op twitter. We zijn daar ook bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

 twitter.com/GGDHN

Bekijk nieuws over corona

 

Vaccinatierapport 2019 RIVM; eerste voorzichtige conclusies20-07-2020

Voor het eerst in vijf jaar is het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt landelijk en in Noord-Holland-Noord licht toegenomen. Dit blijkt uit het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019 dat het RIVM 30 juni 2020 publiceerde. De extra media-aandacht voor het onderwerp vaccinatie en de diverse landelijke en regionale initiatieven met als doel de vaccinatiegraad te verhogen, lijken hun vruchten af te werpen. Ook de dreiging van de meningokokken W-uitbraak heeft mogelijk een rol gespeeld. Hopelijk zet deze verbetering van de vaccinatiegraad in de toekomst door, want de vaccinatiegraad is nog niet terug op het oude niveau van ongeveer zes jaar geleden. Op dit moment is het niet duidelijk in hoeverre de coronacrisis effect zal hebben op de vaccinatiegraad in komende jaren. De mate van het effect van de coronacrisis op de vaccinatiegraad is afhankelijk van de duur van de crisis en of gemiste vaccinaties nog (tijdig) worden ingehaald.

Klik hier voor een samenvatting van dit rapport.

Lichte stijging vaccinatiegraad in Noord-Holland-Noord 
Ook in Noord-Holland-Noord is de vaccinatiegraad in 2019 ten opzichte van voorgaande jaren licht gestegen. Voor vrijwel alle vaccinaties geldt zelfs dat het percentage in Noord-Holland-Noord iets hoger ligt dan landelijk. 92% van de kinderen geboren in 2017 heeft volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Vorig jaar was dit 91,4%.  Van de 2-jarigen in Noord-Holland-Noord heeft 94,5% de BMR-vaccinatie gehad. In 2018 was dit 93,7%.

Flinke stijging in HPV-vaccinatie en hoge vaccinatiegraad meningokokkenziekte
Ten opzichte van vorig jaar hebben relatief gezien meer meisjes zich laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. De vaccinatiegraad voor HPV voor meisjes geboren in 2005 is met 9,3 procent toegenomen tot 47,9% in Noord-Holland- Noord. Landelijk is het percentage 53 (toename van 7,5%). Verder is de voorlopige deelname onder jongeren aan meningokokken ACWY-vaccinatie hoog (Noord-Holland-Noord 88,4%, landelijk 86%). Deze vaccinatie is in 2018 en 2019 via een grootscheepse vaccinatiecampagne aangeboden aan jongeren geboren tussen de 2001 en 2005 vanwege de uitbraak van meningokokkenziekte W. Vanaf 2020 wordt deze vaccinatie aan alle 14-jarigen aangeboden.

Gezondheidsatlas vaccinatiegraad landelijk en per gemeente
Op de Gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden vind je onder de tegel Preventie en Zorg de meest recente vaccinatiegraadcijfers op gemeente - en regionaal niveau (selecteer bovenin de gemeente voor de betreffende cijfers).

Op naar gemeente-vaccinatierapporten in het najaar
GGD Hollands Noorden stelt op basis van het landelijke vaccinatierapport 2019, een rapport per gemeente op waarin ze duiding geeft aan de cijfers betreffende die gemeente. Deze worden in het najaar naar elke gemeente verstuurd. Voor gemeenten met vaccinatiegraden onder de 90% wordt samen door de GGD en de betreffende gemeente bekeken waar de mogelijkheden liggen om de vaccinatiegraad in de betreffende gemeente te verhogen.