U bevindt zich hier

GGDHN op Twitter

Bent u geïnteresseerd in nieuws van en over de GGD? Volg ons dan ook op twitter. We zijn daar ook bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

 twitter.com/GGDHN

Subsidie Lekker naar Buiten!26-08-2019

Op 2 september gaat de Jong Leren Eten subsidie voor scholen weer open, zie:  https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten.  

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.  
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. Dit keer geen op=op regel, maar een tikje andere procedure: 

 1. Voor de matrix met te subsidiëren activiteiten, zie: https://www.jonglereneten.nl/activiteiten-matrix-subsidie-jong-leren-eten. Voor tips voor activiteiten in de regio West-Friesland, zie: 
  https://www.jonglereneten.nl/voedseleducatie-west-friesland. Voor tips voor activiteiten in de regio Alkmaar, zie: https://www.jonglereneten.nl/voedseleducatie-alkmaar.  

 2. Het aanmelden verloopt via dezelfde website als vorig jaar: www.mijngezondeschool.nl. Een extra stap is ingevoerd bij het begin van het aanvragen van de subsidie: de belangstellingsregistratie. Die ziet er als volgt uit: 
 • Scholen kunnen subsidie aanvragen via www.mijngezondeschool.nl. Dit kan vanaf 2 september t/m 30 september. 
 • Scholen registreren zich daarvoor als nieuw contact of benutten hun bestaande GS-account (dat al gebruikt is voor het aanvragen van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School of een Vignet). Gedurende één maand (dus van 2 sept t/m 30 september) kunnen alle scholen aangeven dat zij belangstelling hebben voor de subsidieregeling. Een bedrag van max. €2.000 per schoollocatie wordt vervolgens gereserveerd. Bij deze belangstellingsregistratie worden enkele aanvullende vragen gesteld. 
 • Uiterlijk eind oktober horen aanvragers of subsidie is toegekend of niet. Toekenning vindt plaats op basis van vooropgestelde criteria/randvoorwaarden. 
 • Scholen die de meeste kans maken zijn: 
  • Scholen die nog niet eerder een JLE-subsidie ontvingen.
  • Scholen die hoog scoren in de gewichten-regeling van DUO.
  • Scholen voor speciaal onderwijs (so en vso). 
  • Verder zorgt JLE voor een redelijke verdeling van de subsidies over po, vo en mbo.
  • Tot slot kijkt JLE naar een redelijke verdeling van de subsidies over de 12 provincies om te zorgen voor geografische spreiding. Uiteraard wordt rekening gehouden met het aantal scholen dat een provincie heeft. 

Het principe van ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’, zoals bij de start van de subsidieregeling in november 2018, is dus niet meer niet van toepassing. Mocht er op basis van bovenstaande criteria ruimte overblijven voor subsidie-toekenningen, dan kijkt JLE wél weer naar het aanmeldingsmoment.