U bevindt zich hier

GGDHN op Twitter

Bent u geïnteresseerd in nieuws van en over de GGD? Volg ons dan ook op twitter. We zijn daar ook bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

 twitter.com/GGDHN

Vaccinatiegraad NHN in 2020 voor tweede jaar op rij toegenomen08-07-2021

Het jaarlijkse Rijksvaccinatierapport is 1 juli jongstleden gepubliceerd. Opnieuw blijkt er landelijk een toename in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma kreeg. Daarnaast valt vooral de stijging met 10% op bij de humaan papillomavirus-vaccinatie (HPV). Dit staat nu op 63%. Deze vaccinatiegraad was niet eerder zo hoog. Daarnaast heeft naar schatting gemiddeld 70% van de zwangeren in Nederland de 22 wekenprik gehaald om hun baby te beschermen tegen kinkhoest. De Covid-19-maatregelen lijken nauwelijks invloed te hebben gehad op het aantal kinderen dat is gevaccineerd. Dit staat onder meer in het onlangs verschenen rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2020’.

Vaccinatiegraad tweede jaar op rij toegenomen, ook in Noord-Holland-Noord

Ook in onze regio is de vaccinatiegraad in 2020 ten opzichte van het voorgaande jaar licht gestegen. Voor vrijwel alle vaccinaties geldt dat het percentage in Noord-Holland- Noord (NHN) iets hoger ligt dan landelijk. 92,4% Van de kinderen geboren in 2018 heeft volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma in 2020. Dat is iets meer dan het jaar ervoor.

Vaccinatiegraad HPV met 14% gestegen!

Verder vallen de volgende bevindingen op in NHN:

  • Er is een lichte stijging te zien voor alle vaccinaties bij de zuigelingen (DKTP, Hib, Hepatitis B, Pneumokokken, BMR en MenACWY). Allen rond de 94%.
  • De vaccinatiegraad van de DTP- en BMR-vaccinaties bij schoolkinderen is in NHN licht gestegen naar 92,5% en respectievelijk 92,4% en ligt daarmee ook iets hoger dan het landelijk gemiddeld.
  • De HPV-vaccinatiegraad bij adolescente meisjes is met 14,3% flink gestegen naar 62,2% en komt daarmee in de richting van het landelijke cijfer van 63,1%.
  • De MenACWY bij adolescenten is met 1,0% gestegen naar 89,4%;
  • De 22 wekenprik (maternale kinkhoestvaccinatie bij zwangeren) die sinds ruim één jaar wordt gegeven, sloot in 2020 af met een schatting van 63% deelname . Onze regio scoort daarmee lager dan het landelijk gemiddelde van 70% deelname.

Gemeenterapporten met verdere uitwerking vaccinatiegraad per wijk verschijnen in najaar

GGD HN stelt op basis van het landelijke vaccinatierapport 2020, een rapport per gemeente op waarin meer duiding wordt gegeven aan de cijfers. In deze rapporten zijn dan ook de cijfers op wijkniveau verwerkt. De rapporten worden in het najaar naar elke gemeente verstuurd. De GGD bekijkt samen met de gemeenten met een vaccinatiegraad onder de 90%, waar de mogelijkheden liggen om de vaccinatiegraad in die gemeenten te verhogen.

Gezondheidsatlas vaccinatiegraad landelijk en per gemeente

Meer informatie en de meest recente vaccinatiegraadcijfers op gemeente- en regionaal niveau zijn te vinden op de Gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden. De vaccinatiegraadcijfers vind je onder de tegel Preventie en Zorg. Selecteer bovenin de gemeente voor de betreffende cijfers.