U bevindt zich hier

GGDHN op Twitter

Bent u geïnteresseerd in nieuws van en over de GGD? Volg ons dan ook op twitter. We zijn daar ook bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

 twitter.com/GGDHN

Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bekend29-10-2020

In het najaar van 2019 is voor de 7e keer de Gezondheidsmonitor Jeugd (voorheen Emovo) uitgevoerd onder 2e en 4e klassers van scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in Noord-Holland-Noord (NHN). De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 is (net als in 2015) in dezelfde periode uitgevoerd in heel Nederland door alle GGD'en in samenwerking met het RIVM. De Gezondheidsmonitor Jeugd bestaat uit het klassikaal invullen van een online vragenlijst; een deel van de vragen bestaat uit de basisset: vragen die landelijk zijn voorgelegd aan alle 2e en 4e klassers. Daarnaast zijn vragen gesteld over onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeenten of de scholen in de regio. De landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd vindt 1x in de 4 jaar plaats. De resultaten zijn verwerkt tot gemeente- en (sub)regiorapporten en schoolrapporten. De gemeente- en (sub)regiorapporten zijn vanaf vandaag te vinden op http://www.gezondnhn.nl/ onder publicaties.

Hieronder volgen kort de belangrijkste resultaten voor de regio Noord-Holland-Noord.

Positieve trends

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 laat een aantal positieve trends zien in Noord-Holland-Noord. Zo valt te zien dat jongeren meer water drinken en minder vaak pesten en gepest worden. Ook lopen minder jongeren risico op problematisch gebruik van sociale media en gamen, hebben ze minder vaak last van hun gehoor na op een plek te zijn geweest met harde muziek en heeft de grote meerderheid genoeg vrienden en iemand om mee te praten als ze ergens mee zitten. Daarnaast is het percentage rokers verder gedaald. In 2009 had 41,0% van de jongeren ooit gerookt, in 2016 was dit al gedaald tot 13,2% en nu is het verder gedaald tot 9,9%. Momenteel rookt 1,9% dagelijks. De positieve houding tegenover homoseksualiteit neemt nog steeds licht toe onder de jongeren, 76,3% vindt homoseksualiteit (heel) normaal. De uitdaging voor gemeenten, scholen en andere organisaties is om deze positieve resultaten vast te houden en de aanpak aan te scherpen. Gezamenlijk kunnen deze resultaten mogelijk nog verder worden verbeterd.

Aandachtsgebieden

Het percentage jongeren dat zich (heel) gezond voelt is licht afgenomen in Noord-Holland-Noord van 87,1% in 2016 naar 83,5% in 2019. Daarnaast is er een stijging van psychosociale problematiek: in 2016 had 13,6% van de jongeren een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen en 20,9% een verhoogd risico op psychische ongezondheid. In 2019 is dat toegenomen tot respectievelijk 17,8% en 24,8%. Ook hebben iets meer jongeren een laag zelfbeeld en zijn ze iets vaker onvoldoende weerbaar dan in 2016. Bijna de helft van de jongeren voelt zich vaak gestrest. Aandacht voor mentale gezondheid blijft dus van belang en is niet voor niets één van de vier gezondheidsvraagstukken in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024.

De daling in het alcoholgebruik van jongeren is gestagneerd; tussen 2009 en 2015 daalde het alcoholgebruik onder jongeren, in 2016 en 2019 blijkt dat dit niet verder gedaald is. 37,7% van de jongeren heeft ooit alcohol gedronken en 22,6% deed in de afgelopen maand aan bingedrinken (5 drankjes of meer bij 1 gelegenheid). Voeding en bewegen is een ander belangrijk aandachtspunt. 9,4% van de jongeren heeft (ernstig) overgewicht, dit is bijna 1 op de 10 jongeren. Iets meer dan de helft van de jongeren is tevreden over zijn gewicht, bijna 1 op de 3 wil afvallen. Slechts 17,2% van de jongeren voldoet aan de beweegrichtlijn; dagelijks minimaal 1 uur intensief bewegen. Deze resultaten benadrukken het belang van het Nationaal Preventieakkoord om te blijven werken aan het tegengaan van overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken.

Bekijk het hele regiorapport