U bevindt zich hier

GGDHN op Twitter

Bent u geïnteresseerd in nieuws van en over de GGD? Volg ons dan ook op twitter. We zijn daar ook bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

 twitter.com/GGDHN

Nalevingsonderzoek leeftijdsgrens alcoholverkoop17-01-2020

Om te toetsen in hoeverre alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol houden, heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in het najaar van 2019 in NoordHolland Noord een nalevingsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is een herhaalmeting van de eerdere onderzoeken die STAP en de Universiteit Twente in de regio hebben uitgevoerd.

In vier weekenden in het najaar van 2019 hebben diverse onderzoeksteams elk bestaande uit een 17- jarige en een 18-jarige mysteryshopper (1 jongen en 1 meisje), in totaal 903 verkooppunten bezocht. In totaal is er 700 keer een geldige poging gedaan om alcohol te kopen. Hierbij hebben de jongeren gewerkt volgens een beproefd en vooraf geoefend onderzoeksprotocol.

Het gemiddelde nalevingspercentage in de regio Noord-Holland Noord bedroeg 55,6%. Met het nalevingspercentage wordt bedoeld bij hoeveel procent van het aantal verkooppunten tijdens het onderzoek geen alcohol is verkocht aan de minderjarige mysteryshopper. De mate van naleving van de wettelijke grens van 18 jaar was het hoogste in sportkantines (75,4%), gevolgd door horeca (60,0%), slijterijen (58,9%), supermarkten (52,6%) en cafetaria’s (37,8%).

In totaal heeft 67% van de verkopers een interventie toegepast. Een interventie kan zijn: het vragen naar alleen een identiteitsbewijs, naar alleen de leeftijd of het vragen naar zowel een identiteitsbewijs als de leeftijd. Concluderend kunnen we stellen dat de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar, zoals deze wordt voorgeschreven in de Drank- en Horecawet (artikel 20), beter wordt nageleefd dan in de voorgaande jaren (55,6% in 2019 t.o.v. 44,6% in 2017). Er valt echter nog voldoende resultaat te boeken. Alcohol is thans in de regio nog steeds te gemakkelijk verkrijgbaar voor jongeren onder de 18 jaar.

Bekijk het volledige rapport op de website van incontrol of alcohol & drugs