U bevindt zich hier

GGDHN op Twitter

Bent u geïnteresseerd in nieuws van en over de GGD? Volg ons dan ook op twitter. We zijn daar ook bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

 twitter.com/GGDHN

50.000ste gezin vraagt hulp bij opvoeden03-12-2020

Home-Start Nederland geeft steun aan het vijftigduizendste gezin met vragen over opvoeden. Ouders die bij Home-Start aankloppen, maken vaak iets te veel tegelijk mee. Ze ervaren stress en hebben meestal geen familieleden, vrienden of kennissen in de buurt om op terug te vallen. Een vrijwilliger van Home-Start is dan een tijdelijke uitbreiding van hun netwerk. Ook de gemeenten Hollands Kroon en Schagen voeren het Home-Start-programma uit. Afgelopen jaar zijn hier 32 gezinnen met 68 kinderen ondersteund.

De mijlpaal van het vijftigduizendste gezin is ook een signaal: er zijn - steeds meer - ouders die stress ervaren en vragen hebben over de alledaagse opvoeding. Tijdens de begeleiding wordt duidelijk dat ze niet de enigen zijn en dat ze er niet alleen voor hoeven te staan. Coördinator van Home-Start Hollands Kroon en Schagen José Blom: “In de gemeenten Hollands Kroon en Schagen zien we dat opvoeden vaak leuk is, maar dat de druk op gezinnen groter is geworden. Het komt vaak voor dat je het even niet meer weet, bijvoorbeeld omdat je net een baby hebt gekregen die veel huilt, je zorgen hebt over een zieke in je familie of je kinderen te veel online zitten. Ik zou zeggen, wacht niet te lang en vraag hulp. Een vrijwilliger van Home-Start kan tijdelijk steun bieden. Die heeft ervaring met opvoeden, is hiervoor getraind, heeft tijd, luistert en haakt in op wat ouders zelf vragen. Dit lijkt eenvoudig en weinig, maar het effect is groot. Je kunt weer verder met je gezin. Het vrijwilligerswerk van Home-Start is voor gezinnen gratis.”

Elke week contact
Vrijwilligers van Home-Start hebben zelf ervaring met opvoeden en bezoeken ouders elke week thuis. In deze maanden van corona komt buiten wandelen, videocontact of bellen ook vaak voor. De opvoedsteun door vrijwilligers is gelijkwaardig en informeel. Een van de moeders vertelt: “Wat mij enorm geholpen heeft, is dat ze echt luisterde naar mij. Ze vroeg waar ik behoefte aan had, in plaats van dat ze mij iets opdrong. Ze hield mij een spiegel voor en liet mij zelf nadenken. Die aanpak paste bij mij. Ze voelde als een vriendin die het beste met mij en mijn kind voorhad. De hulp duurde lang genoeg, zodat ik de tijd heb gekregen om het weer alleen te kunnen als moeder.”

Over Home-Start
Home-Start is nu achtentwintig jaar in Nederland. Het programma voor opvoedsteun wordt wereldwijd in meer dan twintig landen ingezet. Oorspronkelijk komt het uit het Verenigd Koninkrijk. In 1973 kwam Margaret Harrison er als professioneel hulpverlener achter dat mensen graag problemen vóór willen blijven en informeel contact willen. De opvoedsteun van Home-Start werkt na het vertrek van de vrijwilliger in ieder geval tot tien jaar door, liet een onderzoek al in 2015 zien. De positieve, bekrachtigende manier van werken is de sleutel voor het gezin, voorkomt isolement of ontsporing en helpt mee om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien. Meer informatie is te vinden op www.home-start.nl. Heeft jouw gezin behoefte aan een steuntje in de rug of wil je aan de slag als vrijwilliger? Neem dan contact op met de coördinator Home-Start Hollands Kroon en Schagen: José Blom, E jblom@ggdhn.nl, T 06-13 12 33 33.