U bevindt zich hier

GGDHN op Twitter

Bent u geïnteresseerd in nieuws van en over de GGD? Volg ons dan ook op twitter. We zijn daar ook bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

 twitter.com/GGDHN

Overzicht updates corona afgelopen 2 maanden12-05-2020

Update 7 mei

Cijfers teststraat

Tot en met 2 mei hebben we 1186 personen getest in onze teststraat. Dagelijks komt dat neer op een gemiddeld van iets boven de 50 personen. Bij 9,5% van de geteste personen wordt een besmetting met het coronavirus gevonden.

--------------------------------

Update 6 mei

Aanpassing teststraat

Vanaf 6 mei kunnen medewerkers uit het basisonderwijs, kinderopvang en leerlingenvervoer zijn aanmelden voor de teststraat. Op 1 mei hebben deze doelgroepen meer informatie ontvangen over criteria, aanmelden en de procedure. Jeugdtrainers van sportclubs kunnen ook getest worden in de teststraat. Zij hebben een uitnodiging met instructies gekregen of ontvangen die op korte termijn. Bekijk criteria en welke medewerkers getest worden in de teststraat

--------------------------------

Update 1 mei

Cijfers teststraat

Inmiddels zijn bijna duizend mensen getest in de teststraat van de GGD. De meeste testen zijn uitgevoerd bij vrouwen uit de VVT-sectoren. Van alle mensen die getest zijn was 10,8% positief getest en dus besmet met corona. Vanaf 6 mei kunnen medewerkers uit het basisonderwijs, kinderopvang en leerlingenvervoer zijn aanmelden voor de teststraat. Op 1 mei hebben deze doelgroepen meer informatie ontvangen over criteria, aanmelden en de procedure. Jeugdtrainers van sportclubs kunnen ook getest worden in de teststraat. Zij hebben een uitnodiging met instructies gekregen of ontvangen die op korte termijn. 

--------------------------------

Update 1 mei

Aanpassing maatregelen

Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden. ‪Bekijk meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden 
--------------------------------

Update 1 mei

Cijfers teststraat

Inmiddels zijn bijna duizend mensen getest in de teststraat van de GGD. De meeste testen zijn uitgevoerd bij vrouwen uit de VVT-sectoren. Van alle mensen die getest zijn was 10,8% positief getest en dus besmet met corona. Vanaf 6 mei kunnen medewerkers uit het basisonderwijs, kinderopvang en leerlingenvervoer zijn aanmelden voor de teststraat. Op 1 mei hebben deze doelgroepen meer informatie ontvangen over criteria, aanmelden en de procedure. Jeugdtrainers van sportclubs kunnen ook getest worden in de teststraat. Zij hebben een uitnodiging met instructies gekregen of ontvangen die op korte termijn. 

--------------------------------

Update 23 april

Resultaten regionaal onderzoek beleving corona

Inwoners Noord-Holland Noord zijn tevreden over aanpak overheid en de saamhorigheid, ze hebben zorgen over gezondheid en economie. 4084 inwoners uit de regio van 16 tot 94 jaar hebben de vragenlijst ingevuld. Bekijk de onderzoeksresultaten

--------------------------------

Update 22 april

Doelgroepen teststraat uitgebreid

Bekijk welke medewerkers getest worden in de teststraat​

--------------------------------

Update 21 april

Maatregelen corona verlengd

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Bekijk een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum

--------------------------------

Update 16 april

Teststraat: zorgmedewerkers, criteria en aanmelden

In de teststraat bij IJsbaan de Meent Alkmaar worden testen afgenomen bij zorgmedewerkers. Zorgpersoneel kan zich alleen maar aanmelden via de werkgever.

 

Welke medewerkers?

Medewerkers uit de volgende sectoren worden getest in de teststraat:

Thuiszorg
Verzorgingshuizen
Verpleegtehuizen
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Huisartsartsenpraktijken
Ambulancezorg
Jeugdzorg intramuraal
Maatschappelijke opvang
Beschermd wonen
Politie (als ze bespuugd of aangehoest zijn door iemand die mogelijk corona heeft)

Deze groepen zijn geselecteerd op basis van de landelijke richtlijnen. Voorlopig testen we nog geen medewerkers uit bv. onderwijs en kinderopvang.  

 

Welke criteria?

De volgende criteria wordt gehanteerd bij het aanmelden voor de teststraat. Het gaat om personeel:

Met luchtwegklachten
Met niet meer dan een lichte verhoging (max 38 graden)
Waarbij de noodzaak bestaat om in te zetten
Waarbij het niet mogelijk is werkzaamheden aan te passen

 

Hoe aanmelden?

De genoemde zorgmedewerkers die voldoen aan de gestelde criteria kunnen aangemeld worden via de werkgever. Mocht het aanvraagformulier niet beschikbaar zijn bij de werkgever, dan kan de werkgever contact opnemen via infectieziekten@ggdhn.nl

--------------------------------

 

Update 7 april om 18.00 uur

Meer zorgmedewerkers kunnen getest worden

Vandaag is de tweede dag dat in de teststraat bij De Meent Alkmaar testen worden afgenomen bij zorgmedewerkers. Naast zorgmedewerkers van thuiszorg, verzorgings- en verpleegtehuizen kan nu ook personeel van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsartsenpraktijken en ambulancezorg aangemeld worden voor een test. Zorgpersoneel kan zich alleen maar aanmelden via de leidinggevende. Er is nu plek voor 100 zorgmedewerkers per dag.

--------------------------------

 

Update 6 april om 17.00 uur

Eerste testdag in teststraat voor zorgmedewerkers geslaagd

Vandaag ging de teststraat van GGD Hollands Noorden voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen open. In een paar dagen heeft de GGD de teststraat operationeel gemaakt. In de ochtend werd de teststraat nog opgebouwd om hem in de middag al te gebruiken. Dit is gelukt door de hulp van onder andere brandweer, veiligheidsregio en AlkmaarSport, die de locatie beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast zijn er nog veel andere betrokken organisatie die bijgedragen hebben aan het opstarten van de teststraat. Op de eerste dag in de teststraat zijn ongeveer 40 zorgmedewerkers getest, die door hun werkgever zijn aangemeld. De testen werden uitgevoerd door GGD-medewerkers bij zorgmedewerkers van verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg. De test werd uitgevoerd door een monster uit neus en keel af te nemen. De resultaten zijn over het algemeen binnen 24-48 uur bekend en worden teruggekoppeld via de zorginstellingen. Andere zorgkoepels buiten het ziekenhuis zijn vanmiddag ook uitgenodigd om zorgmedewerkers aan te melden.

--------------------------------

 

Update 3 april 10.00 uur

Informatie over psychologische aspecten en corona
De uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd hebben grote maatschappelijke impact. De consequenties zijn op verschillende plekken voelbaar; de enorme belasting op zorgsysteem en individuele zorgverleners, de economische gevolgen voor bedrijven en zelfstandigen, de maatschappelijke onrust vanwege angst om ziek te worden, de psychosociale effecten van isolatie of quarantaine, de sluiting van de scholen, om maar een paar voorbeelden te noemen. ARQ Kenniscentrum Impact heeft een ondersteunende en adviserende rol aan lokale en nationale overheden over psychosociale aspecten bij rampen en crises. Bekijk informatie van ARQ over psychosociale aspecten en corona voor publiek en professionals.
Hier zijn o.a. folders te vinden over:

De coronacrisis doorkomen wanneer je PTSS hebt
Mogelijke psychosociale reacties bij sociale onthouding
Mogelijke psychosociale reacties bij isolatie door besmetting met coronavirus

--------------------------------
Update 2 april 16.00 uur

GGD start regionaal onderzoek ‘beleving coronavirus’  
GGD Hollands Noorden is gestart met een regionaal onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe inwoners van onze regio deze periode beleven. Ook kan het onderzoek in beeld brengen hoe de inwoners bijvoorbeeld de gestelde maatregelen opvolgen. 

Opzetten  van testmogelijkheid voor zorgmedewerkers
Minister De Jonge heeft in de persconferentie van 31 maart jl. aangekondigd de testcapaciteit te gaan vergroten. Aan de GGD’en is gevraagd om testfaciliteiten voor zorgmedewerkers op te zetten. Hiervoor worden nu plannen uitgewerkt. 
Om het testen mogelijk te maken wordt een teststraat ingericht. De organisatie hiervan is een logistieke en administratieve uitdaging die de GGD, veiligheidsregio (organisatieonderdeel GHOR) en lokale ziekenhuizen samen aangaan. Met de zorgorganisaties die in aanmerking komen wordt contact opgenomen. De verwachting is dat er begin volgende week gestart kan worden met testen.

-----------------------------

Update 27 maart 11.30 uur

Het advies ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ geldt natuurlijk ook in het weekend. Een ommetje maken, hardlopen, of fietsen kan, maar doe dit het liefste alleen en vermijd drukke plekken. Keer om als het te druk is.

Houd altijd minstens anderhalve meter afstand
Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.
We houden ons samen aan deze richtlijnen om elkaar te beschermen.

Zeker de kustregio is bij mooi weer voor velen een populaire bestemming. Wij roepen je op om op goed na te denken over de vraag of het verstandig is naar de kust te gaan. Je eigen en andermans gezondheid kunnen in gevaar komen als het te druk wordt. Als de drukte te groot wordt, worden passende maatregelen genomen zoals afsluiting van toegangswegen naar de kust.

--------------------------------

Update 24 maart 14.45 uur

GGD Hollands Noorden waarschuwt inwoners van regio Noord-Holland-Noord voor een nep-sms. In de sms staat dat de ontvanger in contact is geweest met een patiënt met corona. Er wordt gevraagd contact op te nemen met de GGD. Dit bericht is niet verstuurd door onze GGD en u hoeft n.a.v. het bericht geen contact op te nemen. Mocht u toch contact willen met de GGD, dan kan dat via 088-0100510. Zie hieronder het sms-bericht dat verstuurd wordt vanuit de naam van de GGD:

 

--------------------------------

Update 20 maart 17.00 uur

Hoe gaan we nu om met testen, bronopsporing, contactonderzoek en communicatie rondom besmettingen?
De Nederlandse koers om het coronavirus te bestrijden is vorige week veranderd. Eerder werkten we aan het aantonen van het virus bij individuele patiënten. Positieve patiënten werden geïsoleerd en hun contacten nauw gemonitord met als doel om het virus in te dammen.

Uitleg koers
Sinds vorige week zien we echter steeds meer patiënten in Nederland waarvan de bron van de besmetting niet duidelijk is. Dit wijst erop dat het virus zich door Nederland aan het verspreiden is. De landelijke maatregelen gaan ongemerkte verspreiding tegen door contacten tussen mensen te beperken, afstand te houden en te adviseren dat mensen met klachten thuis blijven. 

Bronopsporing, contactonderzoek en communicatie besmetting
Deze ontwikkeling zorgt er voor dat de GGD zich niet of minimaal bezig houdt met bronopsporing, contactonderzoek en het communiceren van individuele patiënten met corona in de regio. De informatievoorziening van aantallen besmettingen per gemeente is te vinden op de website van het RIVM.

Uitvoeren van testen
De huisartsen bepalen of iemand met klachten getest wordt. Zij volgen hierin de richtlijn die landelijk vanuit het RIVM en NHG is meegegeven. Als mensen klachten hebben die op het coronavirus wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. Testen worden vooral nog uitgevoerd door ziekenhuizen en huisartsen bij mensen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juist behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze corona hebben. Het RIVM veranderde het testbeleid om vooral deze kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. Door te testen volgens de richtlijnen zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben. Bekijk meer informatie over testen

Bekijk onze video’s over het coronavirus die we delen op social media

--------------------------------

Update 16 maart 16.45 uur

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus:

Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders of verzorgenden werkzaam in cruciale beroepen.
Eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s en seksgerelateerde bedrijven in Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april.
Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Zorg goed voor elkaar, help je naaste, bijvoorbeeld door boodschappen voor de deur van je zieke buurvrouw of buurman te zetten.

Lees de nieuwe maatregelen op Rijksoverheid.nl.

--------------------------------

Upate 13 maart

Nieuwe fase coronavirus
De ontwikkelingen rond het coronavirus zijn in binnen- en buitenland erg snel gegaan. Deze berichtgeving is dan ook een momentopname en is op het moment van lezen wellicht alweer achterhaald op sommige punten. 

Koers bestrijden veranderd
De Nederlandse koers om het coronavirus te bestrijden is op donderdag 12 maart drastisch veranderd. In de afgelopen weken werkten we aan het aantonen van het virus bij individuele patiënten. Positieve patiënten werden geïsoleerd en hun contacten nauw gemonitord.  

Tegengaan wijde verspreiding
Nu zien we echter steeds meer patiënten in Nederland waarvan de bron van de besmetting niet duidelijk is. Dit wijst erop dat het virus zich door heel Nederland aan het verspreiden is. Daarom worden nu op landelijk niveau maatregelen genomen om wijde verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen zijn erop gericht dat mensen met klachten thuis blijven en mensen minder contact met elkaar hebben. 

Zorg waarborgen
Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor zieke patiënten kan daarmee de komende tijd beter gewaarborgd worden. Het testen van patiënten komt steeds verder op de achtergrond te staan. We gaan er nu van uit dat iedereen die ziek is, het virus mogelijk heeft. 

Enkel specifieke groepen
Voor enkele specifieke groepen en situaties zullen GGD’en de komende tijd nog wel testen afnemen. De GGD doet ook geen bron- en contactonderzoek meer bij patiënten met het coronavirus. Voor alle contacten geldt namelijk, net als voor alle andere Nederlanders, dat zij thuis moeten blijven bij klachten en bij ernstige ziekte de huisarts moeten bellen. 

Evenementen
Op aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport besloot de voorzitter van de veiligheidsregio, de heer Piet Bruinooge, vandaag dat evenementen met meer dan honderd bezoekers worden afgelast. Het besluit is van toepassing op de regio Noord-Holland-Noord in de periode van 13 maart tot en met 31 maart 2020. Het geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden.

Bel alleen 112 bij levensbedreigende situaties
Bel alleen 112 bij levensbedreigende situaties, zoals een hartinfarct, ernstig ongeluk of brand. Het 112-nummer raakt vooral na 20.00 uur overbelast door mensen die bellen met klachten over koorts en verkoudheid. Daardoor kunnen mensen in levensbedreigende situaties 112 niet meer goed bereiken. 

Huisartsenposten voor acute medische hulp
Bel huisartsenposten alleen voor acute medische hulp die niet levensbedreigend is. Ook bij de huisartsenposten is het heel druk. Zij vragen daarvoor uw begrip.

--------------------------------------------------

Update 12 maart

Drie nieuwe patiënten met Coronavirus in Noord-Holland-Noord 
Vandaag is vastgesteld dat er in de regio Noord-Holland-Noord weer drie mensen met het coronavirus (Covid-19) besmet zijn. Het gaat om drie volwassen vrouwen; twee uit hetzelfde gezin uit de gemeente Heiloo en een uit de gemeente Langedijk. Er is geen verband tussen de personen.  

De drie vrouwen zijn in Italië geweest en daar besmet geraakt. Zij zijn in thuisisolatie geplaatst. Hun huisgenoten moeten in thuisquarantaine blijven.
GGD Hollands Noorden heeft zicht op de situatie, brengt de contacten van deze patiënten in kaart voor contactonderzoek en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.  

Wat houdt contactonderzoek in?
Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen het RIVM en de GGD in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette persoon. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden de komende periode gemonitord. We vragen hen om twee keer per dag hun temperatuur op te nemen en dit te melden aan de GGD. Ook moeten zij het melden als ze andere klachten hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in onze regio verder kan verspreiden.  

Isolatie of quarantaine: hoe zit het ook alweer?
Isolatie is niet hetzelfde als quarantaine. Beide maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid, maar er is één belangrijk verschil. Personen die ziek zijn, worden in isolatie gehouden. Afhankelijk van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid worden ziektedragers thuis of in een ziekenhuis behandeld. 
Personen die niet ziek zijn, maar wel in contact zijn geweest met een patiënt met het coronavirus worden in quarantaine geplaatst. Zij zijn niet besmettelijk, maar worden uit voorzorg in quarantaine gehouden tot de incubatietijd van twee weken is verstreken. Als ze in die periode niet ziek worden, wordt de quarantaine opgeheven. De quarantaine kan thuis, maar wanneer dat niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een centrale quarantainelocatie. 

Heeft u vragen over het coronavirus? Bel dan 0800-1351 of kijk op de website van het RIVM, www.rivm.nl.  

---------------------------------------------

Update 11 maart

12.15 uur

Twee nieuwe patiënten met coronavirus in Noord-Holland-Noord 
Vandaag is vastgesteld dat er in de regio Noord-Holland-Noord weer twee mensen met het coronavirus (Covid-19) besmet zijn. Het gaat om twee volwassen mannen; een uit de gemeente Langedijk en een uit de gemeente Den Helder.

Beide personen zijn op vakantie in Oostenrijk geweest en daar besmet geraakt. Zij zijn in thuisisolatie geplaatst. Hun huisgenoten moeten in thuisquarantaine blijven. GGD Hollands Noorden heeft zicht op de situatie, brengt de contacten van deze patiënten in kaart voor contactonderzoek en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Wat houdt contactonderzoek in?
Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen het RIVM en de GGD in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette persoon. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden de komende periode gemonitord. We vragen hen om twee keer per dag hun temperatuur op te nemen en dit te melden aan de GGD. Ook moeten zij het melden als ze andere klachten hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in onze regio verder kan verspreiden.

Isolatie of quarantaine: hoe zit het ook alweer? 
Isolatie is niet hetzelfde als quarantaine. Beide maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid, maar er is één belangrijk verschil. Personen die ziek zijn, worden in isolatie gehouden. Afhankelijk van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid worden ziektedragers thuis of in een ziekenhuis behandeld.

Personen die niet ziek zijn, maar wel in contact zijn geweest met een patiënt met het coronavirus worden in quarantaine geplaatst. Zij zijn niet besmettelijk, maar worden uit voorzorg in quarantaine gehouden tot de incubatietijd van twee weken is verstreken. Als ze in die periode niet ziek worden, wordt de quarantaine opgeheven. De quarantaine kan thuis, maar wanneer dat niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een centrale quarantainelocatie.

Heeft u vragen over het coronavirus? Bel dan 0800-1351 of kijk op de website van het RIVM, www.rivm.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Update 10 maart

16.30 uur

Quarantainelocatie in Heiloo: een oplossing voor wie niet in thuisisolatie kan

GGD Hollands Noorden heeft, samen met de GHOR (onderdeel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord) een locatie op het terrein van GGZ Noord-Holland-Noord aangewezen als quarantainelocatie voor onze regio. We hebben deze locatie nodig voor personen die, om welke reden dan ook, niet in thuisisolatie kunnen.

Zaterdag 7 maart hebben medewerkers van GGD Hollands Noorden en de GHOR de locatie op het terrein van de GGZ beoordeeld aan de hand van de checklist van het RIVM met richtlijnen voor de instructie van het personeel, voor verzorging en bewaking en voor het veilig vervoeren van patiënten per ambulance naar de locatie, zodat we een veilige locatie hebben. Daarnaast was het belangrijk dat de gekozen locatie veilig is voor personen die, voor andere doelen, in de buurt van de locatie moeten zijn. De GGZ-locatie voldeed aan al deze eisen. We waarderen het zeer dat GGZ NHN de locatie beschikbaar heeft gesteld.

GGD en GHOR zorgen ervoor dat aanvoer van voedsel, hulpmiddelen, geneesmiddelen, kleding en basisbehoeften goed zijn geregeld. Zij waarborgen de 24-uurszorg, zorgen voor adequate verpleegkundige zorg, psychosociale ondersteuning en de 24-uursbewaking.

Isolatie of quarantaine: hoe zit het ook alweer?
Isolatie is niet hetzelfde als quarantaine. Beide maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid, maar er is één belangrijk verschil. Personen die ziek zijn, worden in isolatie gehouden. Afhankelijk van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid worden ziektedragers thuis of in een ziekenhuis behandeld.

Personen die niet ziek zijn, maar wel in contact zijn geweest met een patiënt met het coronavirus worden in quarantaine geplaatst. Zij zijn niet besmettelijk, maar worden uit voorzorg in quarantaine gehouden tot de incubatietijd van twee weken is verstreken. Als ze in die periode niet ziek worden, wordt de quarantaine opgeheven. De quarantaine kan thuis, maar wanneer dat niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een centrale quarantainelocatie.

13.30 uur
Veel vragen

We krijgen veel vragen over het coronavirus in onze regio. Een veelgestelde vraag is: waar wonen deze mensen en hoe weet ik of ik met hen in contact ben geweest als ik niet weet om wie het gaat? We snappen deze vraag. In verband met de privacy en herkenbaarheid vermelden wij geen gegevens van de patienten. Op dit moment brengen wij al hun contacten die risico lopen in kaart. Zij worden door ons benaderd en geadviseerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Update 9 maart 
Twee patiënten met Coronavirus in Noord-Holland-Noord

Vanmiddag is vastgesteld dat er in de regio Noord-Holland-Noord twee mensen met het coronavirus (Covid-19) besmet zijn. Het gaat om twee volwassen mannen; een uit de gemeente Schagen en een uit de gemeente Alkmaar. Er is geen verband tussen deze twee personen. 

De man uit gemeente Alkmaar is in Azië en Oostenrijk geweest. De man uit gemeente Schagen is in Noord-Italië geweest. Beide mannen zijn in thuisisolatie geplaatst. Hun huisgenoten moeten in thuisquarantaine blijven. GGD Hollands Noorden heeft zicht op de situatie, brengt de contacten van deze patiënten in kaart voor contactonderzoek en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. 

Wat houdt contactonderzoek in?
Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen het RIVM en de GGD in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette persoon. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden de komende periode gemonitord. We vragen hen om twee keer per dag hun temperatuur op te nemen en dit te melden aan de GGD. Ook moeten zij het melden als ze andere klachten hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in onze regio verder kan verspreiden. 

Waar kunt u met vragen terecht? 

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus (RIVM).
Benieuwd naar de ontwikkelingen? Bekijk de actuele situatie (Rijksoverheid).
Gaat uw vraag over een reis of reisadvies? Bekijk de meest actuele reisadviezen (Ministerie van Buitenlandse Zaken).
Is uw vraag niet beantwoord? Neem telefonisch contact op via: 0800-1351 (08.00-20.00 uur).

Rol GGD en wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen
Lees meer over wat de GGD doet en wat u zelf kunt doen om verspreiding van het coranavirus te voorkomen. Of ga direct naar de website van de Rijksoverheid voor de laatste informatie.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Donderdag 27 februari werd de eerste besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld in Nederland. Sindsdien zijn er diverse nieuwe Nederlandse besmettingen bekend gemaakt door het RIVM.  In de regio NHN zijn ook besmettingen vastgesteld. Op deze pagina leest u waar u terecht kunt met vragen, wat de GGD doet en wat u zelf kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Wat doet de GGD?

GGD HN volgt de ontwikkelingen op de voet. Het RIVM houdt de Nederlandse artsen, GGD’en en laboratoria op de hoogte. En heeft instructies gegeven hoe we een verdachte patiënt in Nederland moeten opvangen en testen op het virus. Sinds 27 januari 2020 geldt er een meldplicht. Zorgverleners moeten bij het vermoeden van een besmetting dit melden bij de GGD. Wat de GGD dan gaat doen zie je in dit filmpje. Meer weten over de voorbereiding van de GGD.