Verpleeg- en verzorgingshuizen

Ouderen en zieken zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. In het verpleeg- of verzorgingshuis is het mogelijk een ongewoon aantal zieken vroegtijdig op te merken. Door daarvan bericht te geven aan een GGD kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen. Door het treffen van maatregelen op het gebied van hygiëne, door brononderzoek of door het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen worden beperkt. 

Hoofden van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn wettelijk verplicht om een ongewoon aantal zieken te melden aan de GGD. Dit is vastgelegd in artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. Dit artikel is bedoeld om dergelijke instellingen in staat te stellen de verspreiding van infectieziekten binnen de instelling te voorkomen of te beperken. 

Wie meldt?

De manager of locatieleider van het verpleeg- of verzorgingshuis meldt. In de praktijk kan de verpleeghuisarts of het afdelingshoofd ook melden. Wij raden je aan hierover afspraken te maken binnen je instelling. 

Wat dient gemeld te worden?

Het gaat om aandoeningen die (ook) door niet-artsen kunnen worden vastgesteld; diarree en  huiduitslag met verdenking schurft of bewezen schurft of andere aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard. Om te beslissen of je moet melden kun je het stroomschema bekijken. Twijfel je of je moet melden? Bel dan voor overleg met de GGD. 

Hoe meld je?

Dat kan telefonisch aan GGD Holland Noorden, afdeling infectieziektebestrijding. De verpleegkundige infectieziektebestrijding is op werkdagen van 8.30-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-01 00 535. Buiten bovengenoemde tijden is dit nummer uitsluitend voor meldingen, intercollegiaal overleg voor professionals en spoedeisende vragen over infectieziekten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Hoe snel moet gemeld worden?

Zo snel mogelijk, het liefst op dezelfde dag, zodat tijdig maatregelen getroffen kunnen worden. 

Wat doet de GGD?

De GGD inventariseert na je melding wat de omvang en de mogelijke oorzaak is van het verhoogd aantal zieken. Meestal zullen we adviseren bij enkele patiënten diagnostiek af te nemen. In sommige gevallen doet de GGD zelf nader onderzoek. Op basis van de inventarisatie verstrekken wij informatie, geven wij hygiëne-adviezen en/of nemen wij andere maatregelen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

Links naar informatie over infectieziekten en hygiëne in een verpleeg- of verzorgingshuis

Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Griep in verpleeghuizen

Schurft in zorginstellingen