U bevindt zich hier

Contact

De afdeling tuberculosebestrijding is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-01 00 546
op werkdagen van 08.30-16.30 uur. Voordat je ons belt, houd jouw BSN-nummer bij de hand.
Woensdag de gehele dag en vrijdagmiddag zijn wij vanaf 12 uur niet meer bereikbaar.

Je kunt jouw vraag/opmerking ook mailen naar tbc@ggdhn.nl. Wij zullen jouw e-mail dan op de eerstvolgende werkdag beantwoorden.

Buiten kantoortijd kun je bellen met 088-01 00 535. Dit nummer is uitsluitend voor meldingen, intercollegiaal overleg voor professionals en spoedeisende vragen over infectieziekten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

 

Wat doet de GGD?

De GGD houdt zich bezig met het voorkómen, bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. De tuberculosebestrijding is een belangrijke en wettelijke taak van de GGD'en. Jaarlijks wordt bij ongeveer 800 personen in Nederland de ziekte tuberculose (tbc) vastgesteld. Dit kan longtuberculose zijn of tuberculose op een andere plaats in het lichaam. Van deze patiënten wordt 70% ontdekt door een medisch specialist in het ziekenhuis en 30% door de GGD'en. Wanneer door een specialist tuberculose is vastgesteld, moet de specialist dit wettelijk zo snel mogelijk melden bij de GGD.

GGD Hollands Noorden zorgt ervoor dat

 • De tbc-patiënt formeel wordt geregistreerd, zodat inzicht ontstaat in het voorkomen van tbc in Nederland.
 • De sociaal verpleegkundige tbc contact opneemt met de patiënt om:
  • de tbc-patiënt gedurende de langdurige behandeling te kunnen begeleiden;
  • een inventarisatie te maken van personen die recent contact hebben gehad met de tbc-patiënt;
  • voorlichting te geven aan de tbc-patiënt en eventueel anderen.
 • De contacten rondom de patiënt worden uitgenodigd voor een onderzoek bij de GGD om te zien of zij met tuberculose zijn geïnfecteerd (zie ook bij contactonderzoek).
 • Uiteraard wordt vorenstaande ook gedaan als de patiënt via de GGD is ontdekt. De patiënt wordt dan behandeld door de tbc-arts van de GGD.

Andere preventieve activiteiten van de GGD

 • Screening van risicogroepen door het uitvoeren van een tuberculinehuidtest (Mantouxtest) of door het maken van een röntgenfoto van de longen en eventueel gevolgd door een Interferon Gamma Release Assay (IGRA-test).
 • Vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccinatie).
 • Behandeling van patiënten met de ziekte tuberculose die door GGD Hollands Noorden zijn ontdekt. Is de tbc-patiënt ontdekt door de medisch specialist dan blijft deze de behandelaar.
 • Behandeling en begeleiding van geïnfecteerde personen ter voorkoming van de ziekte tuberculose.
 • Voorlichting geven aan individuele personen en groepen.
 • Gericht microscopisch en kweek onderzoek van sputum of pus op tbc-bacteriën.

Wist je dat... 

 • De GGD door het uitvoeren van al deze preventie-activiteiten de spil is in de bestrijding van tuberculose in Nederland.
 • Dit zeer efficiënt gebeurt en daardoor de ziekte tbc in Nederland weinig voorkomt in vergelijking met andere landen.
 • Bij elke tbc-patiënt van de tbc-bacterie het DNA-profiel wordt bepaald om de verspreiding nog beter in kaart te brengen voor een effectievere bestrijding.