Screening Risicogroepen

 

Iedereen kan tuberculose krijgen, maar sommige groepen lopen wat meer risico. Daarom richt GGD Hollands Noorden zich speciaal op het screenen van deze risicogroepen.

Risicogroepen die worden gescreend om (besmettelijke) TBC-patiënten op te sporen zijn:

  • contacten van TBC-patiënten en met TBC besmette personen (zie bronopsporing en contactonderzoek);
  • asielzoekers en vluchtelingen. Bij binnenkomst in Nederland in het opvangcentrum worden zij verplicht onderzocht op TBC. De vervolgscreeningen worden door de GGD'en in Nederland uitgevoerd gedurende 2 jaar elke 6 maanden;
  • immigranten die afkomstig zijn uit een land waar veel tuberculose voorkomt en die voor langere tijd in Nederland zullen blijven. Deze personen worden bij de aanvraag van een verblijfsvergunning door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) gestuurd naar de GGD voor een screening bij binnenkomst. Vervolgens worden zij gedurende 2 jaar elke 6 maanden door de GGD onderzocht. Bij kinderen onder de 18 jaar wordt éénmalig gescreend gescreend d.m.v. een Igra- test;
  • personen afkomstig uit Oost-europese landen die door EU-regels niet meer gecontroleerde hoeven te worden op tuberculose;
  • gedetineerden worden bij binnenkomst in een inrichting verplicht onderzocht op TBC. De screening vindt in Noord-Holland voornamelijk plaats met de mobiele röntgenunit van de GGD Flevoland;
  • zeevarenden hebben een verklaring van géén TBC in hun monsterboekje nodig. Zij melden zich periodiek bij de GGD;
  • reizigers, die een verhoogd risico op een TBC-besmetting hebben gehad tijdens hun verblijf in het buitenland kunnen zich na terugkomst laten controleren op tuberculose (zie ook Tuberculose en reizen);
  • personen die een verhoogd risico hebben vanwege hun werk. Soms vraagt de werkgever bij indiensttreding of voorafgaand aan een stage 'een verklaring' van géén TBC. De GGD verstrekt deze verklaring na onderzoek. Soms zal een werkgever aan het einde van het dienstverband of stage nogmaals verwijzen voor een tuberculoseonderzoek;
  • personen die een verhoogd risico hebben vanwege hun leefwijze. Te denken valt aan dak- en thuislozen, drugsverslaafden etc.