Contact

De afdeling tuberculosebestrijding is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-01 00 546
op werkdagen van 08.30-16.30 uur. Voordat je ons belt, houd jouw BSN-nummer bij de hand.
Woensdag de gehele dag en vrijdagmiddag zijn wij vanaf 12 uur niet meer bereikbaar.

Je kunt jouw vraag/opmerking ook mailen naar tbc@ggdhn.nl. Wij zullen jouw e-mail dan op de eerstvolgende werkdag beantwoorden.

Buiten kantoortijd kun je bellen met 088-01 00 535. Dit nummer is uitsluitend voor meldingen, intercollegiaal overleg voor professionals en spoedeisende vragen over infectieziekten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Screening risicogroepen

Iedereen kan tuberculose krijgen, maar sommige groepen lopen wat meer risico. Daarom richt GGD Hollands Noorden zich speciaal op het screenen van deze risicogroepen.

Risicogroepen die worden gescreend om (besmettelijke) tbc-patiënten op te sporen zijn:

 • contacten van tbc-patiënten en met tbc besmette personen (zie bronopsporing en contactonderzoek);
 • asielzoekers en vluchtelingen. Bij binnenkomst in Nederland in het opvangcentrum worden zij verplicht onderzocht op tbc. De vervolgscreeningen worden door de GGD'en in Nederland uitgevoerd gedurende 2 jaar elke 6 maanden;
 • immigranten die afkomstig zijn uit een land waar veel tuberculose voorkomt en die voor langere tijd in Nederland zullen blijven. Deze personen worden bij de aanvraag van een verblijfsvergunning door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) gestuurd naar de GGD voor een screening bij binnenkomst. De screening houdt in een röntgenfoto en tuberculinehuidtest. Bij kinderen onder de 18 jaar wordt éénmalig gescreend d.m.v. tuberculinehuidtest eventueel gevolgd door een IGRA-test;
 • personen afkomstig uit Oost-europese landen die door EU-regels niet meer gecontroleerd hoeven te worden op tuberculose;
 • gedetineerden worden bij binnenkomst in een inrichting verplicht onderzocht op tbc. De screening vindt in Noord-Holland voornamelijk plaats met de mobiele röntgenunit van GGD Flevoland;
 • zeevarenden hebben een verklaring van géén tbc in hun monsterboekje nodig. Zij melden zich periodiek bij de GGD;
 • reizigers, die een verhoogd risico op een tbc-besmetting hebben gehad tijdens hun verblijf in het buitenland kunnen zich na terugkomst laten controleren op tuberculose (zie ook Tuberculose en reizen);
 • personen die een verhoogd risico hebben vanwege hun werk. Soms vraagt de werkgever bij indiensttreding of voorafgaand aan een stage 'een verklaring' van géén tbc. De GGD verstrekt deze verklaring na onderzoek. Soms zal een werkgever aan het einde van het dienstverband of stage nogmaals verwijzen voor een tuberculoseonderzoek;

 

Immigranten

Heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) u doorverwezen voor onderzoek op tuberculose? Een tuberculoseonderzoek is niet voor iedereen noodzakelijk.

Komt u in aanmerking voor een vrijstelling tuberculose-plicht IND?
Dit kunt u nakijken op de lijst Vrijstelling tbc-plicht van de IND.  https://ind.nl/formulieren/7144.pdf

Is onderzoek voor u noodzakelijk?
U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak via telefoonnummer: 088-01 00 546 of via email: MTM@ggdhn.nl.
Neem uw paspoort of ID-kaart en ingevulde Verwijzingsformulier tbc-onderzoek mee naar de GGD.  https://ind.nl/formulieren/7104.pdf of https://ind.nl/en/forms/7604.pdf.
Na het onderzoek op tuberculose vult de GGD het formulier verder in en stuurt het naar de IND. 

Moet mijn kind onderzocht worden?
Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen een tuberculinehuidtest (Mantoux). Deze test kan aantonen of uw kind een infectie met de tuberculosebacterie heeft opgelopen. U moet drie dagen later terugkomen op de tuberculose afdeling. De tuberculinehuidtest is dan te beoordelen door de GGD-medewerker. 

Wat kost dit onderzoek mij? 

 • X-thorax: €46,50
 • Tuberculine huidtest (Mantoux): €36,50
 • Het is alleen mogelijk om met pin te betalen. 
 • Als vervolgonderzoek of behandeling nodig is, vallen deze kosten onder de zorgverzekeringswet. Aan het vervolgonderzoek en de behandeling van kinderen tot 18 jaar zijn geen kosten verbonden.