Contact

De afdeling tuberculosebestrijding is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-01 00 546
op werkdagen van 08.30-16.30 uur. Voordat je ons belt, houd jouw BSN-nummer bij de hand.
Woensdag de gehele dag en vrijdagmiddag zijn wij vanaf 12 uur niet meer bereikbaar.

Je kunt jouw vraag/opmerking ook mailen naar tbc@ggdhn.nl. Wij zullen jouw e-mail dan op de eerstvolgende werkdag beantwoorden.

Buiten kantoortijd kun je bellen met 088-01 00 535. Dit nummer is uitsluitend voor meldingen, intercollegiaal overleg voor professionals en spoedeisende vragen over infectieziekten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Elektronisch Patiëntendossier

Bij elk bezoek aan de afdeling tuberculosebestrijding registreert de GGD gegevens over jou. Het gaat om persoonsgegevens, waaronder jouw burgerservicenummer en de medische gegevens over het onderzoek dat je ondergaat. Deze gegevens legt de GGD vast in een landelijk elektronisch patiëntendossier Tubis, dat alle afdelingen tuberculosebestrijding van GGD’en in Nederland gebruiken.

De medewerkers van de afdeling tuberculosebestrijding kunnen op deze manier gegevens die al over jou bekend zijn, bij een andere afdeling tuberculosebestrijding van de GGD, inzien. Alleen medewerkers met een speciale persoonlijke toegangscode kunnen dit. De informatie in jouw EPD is altijd medisch geheim. Bij verhuizing naar een andere regio kan de GGD houw gegevens overdragen aan de collega’s van een andere GGD.  

Bezwaar?

Heb je bezwaar tegen het inzien van jouw gegevens in jouw medisch dossier door en/of eventuele overdracht van jouw medisch dossier aan een andere GGD, dan kun je dit kenbaar maken bij de afdeling tbc van jouw GGD. Je ontvangt dan een bezwaarformulier. Na inlevering maakt de GGD  jouw dossier onzichtbaar voor andere GGD'en.  Als je geen bezwaarformulier invult, gaat de GGD  ervan uit dat je toestemming geeft voor inzage, van bij de GGD bekende gegevens over jou, door medewerkers afdeling tuberculosebestrijding van een andere GGD. Zij doen dit als dat voor jouw persoonlijke gezondheid (of die van anderen) van belang is. Zij zijn daartoe vanuit hun functie speciaal geautoriseerd.