Elektronisch Patiëntendossier

Bij elk bezoek aan de afdeling tuberculosebestrijding registreert de GGD gegevens over u. Het gaat om persoonsgegevens, waaronder uw burgerservicenummer en de medische gegevens over het onderzoek dat u ondergaat. Deze gegevens legt de GGD vast in een landelijk elektronisch patiëntendossier Tubis, dat alle afdelingen tuberculosebestrijding van GGD’en in Nederland gebruiken.

De medewerkers van de afdeling tuberculosebestrijding kunnen op deze manier gegevens die al over u bekend zijn, bij een andere afdeling tuberculosebestrijding van de GGD, inzien. Alleen medewerkers met een speciale persoonlijke toegangscode kunnen dit. De informatie in uw EPD is altijd medisch geheim. Bij verhuizing naar een andere regio kan de GGD uw gegevens overdragen aan de collega’s van een andere GGD.  

Bezwaar?

Heeft u bezwaar tegen het inzien van uw gegevens in uw medisch dossier door en/of eventuele overdracht van uw medisch dossier aan een andere GGD, dan kunt u dit kenbaar maken bij de afdeling tbc van uw GGD. U ontvangt dan een bezwaarformulier. Na inlevering maakt de GGD  uw dossier onzichtbaar voor andere GGD'en.   Als u geen bezwaarformulier invult, gaat de GGD  ervan uit dat u toestemming geeft voor inzage, van bij de GGD bekende gegevens over u, door medewerkers afdeling tuberculosebestrijding van een andere GGD. Zij doen dit als dat voor uw persoonlijke gezondheid (of die van anderen) van belang is. Zij zijn daartoe vanuit hun functie speciaal geautoriseerd.