Meldingsplichtige infectieziekten

Voor een aantal infectieziekten geldt een meldingsplicht. Dit betekent dat een behandelaar die (of laboratorium dat) deze infectieziekte vaststelt, dit moet melden aan de GGD. De GGD meldt vervolgens anoniem aan het RIVM voor landelijke surveillance. Voor sommige ziekten geldt dat ze al gemeld moeten worden als de behandelaar de ziekte vermoedt (ziekten uit groep A en B1 in de lijst).

De GGD geeft naar aanleiding van de melding voorlichting aan alle betrokkenen, doet bron- en contactonderzoek en adviseert over eventueel gebruik van preventieve medicijnen en/of vaccinaties.

Lijst met meldingsplichtige infectieziekten

Melden

Voor informatie over of het melden van infectieziekten kun je bellen met 088-01 00 535 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Buiten bovengenoemde tijden is dit nummer uitsluitend voor meldingen, intercollegiaal overleg voor professionals en spoedeisende vragen over infectieziekten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Wanneer zijn infectieziekten meldingsplichtig?

Goede infectieziektebestrijding begint met een snelle melding. Alleen zo kan de overheid adequate maatregelen nemen. Denk aan bron- of contactopsporing, vaccinatie en/of antibioticaprofylaxe, voorlichting aan zorgverleners en/of mensen die een risico lopen op besmetting, het instellen van hygiënemaatregelen of een beroepsverbod, het weren van besmettelijke leerlingen van scholen of kinderdagverblijven en in uiterste gevallen isolatie van besmettelijke patiënten of quarantaine van contacten.

Infectieziekten zijn meldingsplichtig als ten minste aan 1 van 4 onderstaande criteria wordt voldaan:

  • de infectieziekte komt voort uit een open bron waartegen de omgeving zich niet of moeilijk kan beschermen. Gezien de aard en besmettelijkheid van de ziekte moeten, al dan niet dwingend opgelegde, maatregelen getroffen worden om verspreiding van de ziekte te voorkomen;
  • de melding is onmisbaar voor preventie en bestrijding en kan niet op een andere op een andere manier verkregen kan worden;
  • gegevens zijn van belang om afgeleide risico’s voor de bredere populatie tijdig te signaleren, zoals het falen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma;
  • de infectieziekte heeft mogelijk internationale consequenties en moet worden gemeld aan de Wereld Gezondheidsorganisatie volgens de Internationale Gezondheidsregels.