Infectieziekten en Kindercentra, PSZ en BSO

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft een overzicht opgesteld van Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Daarin vindt u onder andere informatie over:

 • infectieziekten;
 • vaccinaties;
 • zieke kinderen in een kindercentrum;
 • wanneer schakel je de GGD in;
 • ziektebeelden

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft een overzicht opgesteld over Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Daarin vindt u onder andere informatie over:

 • persoonlijke hygiëne;
 • overblijven;
 • schoonmaken en desinfecteren;
 • bouw en inrichting;
 • voedselveiligheid;
 • geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen;
 • hygiëne in speel- en zwemgelegenheden;
 • ongewenste dieren, (huis)dieren en agrarisch verblijf.

Er is ook een stroomschema dat u helpt te bepalen of u een melding moet doen bij de GGD.