Infectieziekten en Kindercentra, PSZ en BSO

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft een overzicht opgesteld van Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Daarin vind je onder andere informatie over:

 • infectieziekten;
 • vaccinaties;
 • zieke kinderen in een kindercentrum;
 • wanneer schakel je de GGD in;
 • ziektebeelden

Het LCHV heeft een overzicht opgesteld over Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Daarin vind je onder andere informatie over:

 • persoonlijke hygiëne;
 • overblijven;
 • schoonmaken en desinfecteren;
 • bouw en inrichting;
 • voedselveiligheid;
 • geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen;
 • hygiëne in speel- en zwemgelegenheden;
 • ongewenste dieren, (huis)dieren en agrarisch verblijf.

Er is ook een stroomschema dat je helpt te bepalen of je melding moet doen bij de GGD.