U bevindt zich hier

Melding en contact

Contact afdeling Infectieziekten: 08.30-17.00 uur: 088-01 00 535. 

Buiten bovengenoemde tijden is dit nummer uitsluitend voor meldingen, intercollegiaal overleg voor professionals en spoedeisende vragen over infectieziekten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Soorten infectieziekten

Mazelen

Mazelen, of morbilli, wordt veroorzaakt door een virus. Besmetting vindt plaats via druppeltjes die met hoesten en niezen worden verspreid. Mazelen is zeer besmettelijk: één ziek kind besmet minstens 10 andere personen die niet tegen mazelen zijn ingeënt of geen mazelen hebben doorgemaakt. De besmettelijke periode is van 4 dagen vóór tot 4 dagen na het ontstaan van de huiduitslag. De vlekjes ontstaan gemiddeld 10 dagen na de besmetting.

Ziekteverschijnselen
Tussen de 7 en de 14 dagen na het oplopen van de infectie worden de eerste symptomen zichtbaar. Deze lijken op een verkoudheid met hoesten, verhoging en ontstoken ogen. Daarna stijgt de temperatuur vaak in enkele dagen tot boven de 39 graden. Bij een derde van de patiënten ontstaan er typische witte vlekjes in de mond. Vervolgens krijgen patiënten huiduitslag in het gezicht die zich binnen een paar dagen uitbreidt over het hele lichaam. Vervolgens verdwijnt de uitslag weer binnen enkele dagen.

Lees meer

Legionella

Legionellose is een infectie van de luchtwegen en de longen. De infectie wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. De legionella-longontsteking of veteranenziekte komt in Nederland regelmatig voor.

Ziekteverschijnselen
De meeste mensen worden niet ziek na besmetting. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na de besmetting (met een uitloop van twee tot twintig dagen). Bij een legionellalongontsteking begint de ziekte met lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen ontstaat een longontsteking met hoge koorts (boven de 39 graden) en koude rillingen. Raadpleeg bij klachten die passen bij legionellalongontsteking de huisarts.

Lees meer

Hepatitis B

Hepatitis B is een ontsteking van de lever (hepatitis) die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Hepatitis B komt in Nederland regelmatig voor.

Ziekteverschijnselen
Het merendeel van de mensen die geïnfecteerd zijn met hepatitis B heeft geen klachten. Als er wel ziekteverschijnselen optreden, gebeurt dit meestal één tot zes maanden na de besmetting. Als iemand ziek wordt van hepatitis B, wordt dit ook wel acute hepatitis B genoemd. 

Lees meer

Vijfde ziekte

De vijfde ziekte is een milde vlekjesziekte die veroorzaakt wordt door het Parvo B19-virus. Deze ziekte komt vooral voor bij kinderen.

Ziekteverschijnselen
Bij kinderen ontstaan kleine rode vlekjes in het gezicht. De wangen kunnen vuurrood worden. Er kan temperatuurverhoging of koorts optreden. Daarna verspreiden de vlekjes zich over het lichaam. Dit geeft soms jeuk. In het begin van de ziekte zijn de vlekjes vlindervormig. Na ongeveer een week verdwijnt de huiduitslag. De vlekjes kunnen nog enkele weken lang terugkomen, bijvoorbeeld door warmte (een warme douche), kou, inspanning of opwinding, maar ze verdwijnen dan weer snel. De kinderen voelen zich meestal niet ziek. Bij volwassenen leidt de ziekte vaak tot pijn en stijfheid van de handen en voeten. Deze gewrichtsklachten duren meestal 1 tot 2 weken. Huiduitslag komt bij volwassenen minder vaak voor.

Lees meer

Kinkhoest

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die ernstige hoestbuien kan veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk is voor jonge baby's die nog niet zijn gevaccineerd. Een goede manier om pasgeboren baby's tegen kinkhoest te beschermen is om vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie te geven. Vanaf 2019 krijgen alle zwangere vrouwen deze vaccinatie aangeboden. Lees meer over 22 wekenprik.

Ziekteverschijnselen
Zeven tot tien dagen na besmetting treden de eerste klachten op zoals koorts, hardnekkige verkoudheid en een droge hoest. Deze eerste fase duurt ongeveer twee weken. Hierna worden de hoestbuien erger, vooral 's nachts; de hoestbuien gaan gepaard met gierend inademen en het opgeven van slijm. Tijdens de hoestbui kan een patiënt blauw aanlopen en na de hoestbui wordt vaak gebraakt. De hoestbuien zijn erg vermoeiend. Deze periode duurt enkele weken. Hierna gaat het hoesten langzaam over in een zogenaamde losse hoest (dus zonder slijm) die nog enige weken kan duren. Bij volwassenen lijkt kinkhoest op een forse verkoudheid.

Lees meer

Bof

Bof is een besmettelijke ziekte waarbij de speekselklier bij het oor ontstoken is. Bof wordt veroorzaakt door het bofvirus. Bof komt regelmatig voor in Nederland. De meeste kinderen in Nederland worden gevaccineerd tegen bof.

Ziekteverschijnselen
Bof kan zo licht verlopen dat de ziekte bijna niet wordt opgemerkt. Als iemand wel ziek is van de bof begint dat met koorts en een pijnlijke, dikke wang. De wang wordt dik door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. De andere wang kan ook dik worden en er kan oorpijn optreden. Meestal is na 2 weken de dikke wang verdwenen en is de patiënt beter.

Lees meer

Tuberculose

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberkel- of tbc-bacterie (Mycobacterium tuberculosis). De meest voorkomende vorm van tuberculose is longtuberculose. Via bloed- en lymfebanen kunnen de bacteriën ook in andere organen terechtkomen en daar een tuberculeuze ontsteking veroorzaken, bijvoorbeeld in nieren, gewrichten, klieren, botten etc.

Lees meer

Contact
De afdeling tuberculosebestrijding is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-01 00 546 op werkdagen van 08.30-16.30 uur. Voordat je ons belt, houd jouw BSN-nummer bij de hand.
Woensdag de gehele dag en vrijdagmiddag zijn wij vanaf 12 uur niet meer bereikbaar.

 

Vaccinaties op maat

Vaccinaties op maat zijn vaccinaties die niet door de overheid worden aangeboden. Wil je op eigen kosten toch de vaccinatie zetten? Neem dan telefonisch contact op 088-01 00 530.

Wij bieden de volgende vaccinatie op maat aan:

Werking en bijwerkingen van vaccinaties
Hoe werkt een inenting? Filmpje van het RIVM