U bevindt zich hier

Interactief theater maakt jongeren weerbaarder

Ook het afgelopen schooljaar hebben veel scholen in Noord Kennemerland, West Friesland en de Kop van Noord Holland de theatergroep PlayBack in huis gehaald om een theatervoorstelling of ouderavond te verzorgen over alcohol- en drugsgebruik. Gezien de vele positieve reacties van scholieren en ouders mogen de optredens van PlayBack met recht een succes worden genoemd.

Interactief theater

Theatergroep PlayBack maakt via interactief en herkenbaar theater maatschappelijke thema’s bespreekbaar met jongeren (11+)‚ hun ouders, docenten en professionals. Zo brengen zij de dialoog op gang over onderwerpen die vaak onbesproken blijven. Door jongeren te laten nadenken over wie ze zijn en waar ze voor staan maakt PlayBack ze weerbaarder en sociaal vaardiger. Het publiek krijgt inzicht in zichzelf en de wereld om zich heen en mensen krijgen meer begrip voor elkaar.

Theatervoorstelling HotSpot

Hot Spot is een confronterende theatervoorstelling voor scholen en sportverenigingen die een realistisch beeld schetst van het drank- en drugsgebruik onder jongeren.

Na 750 keer spelen voor 50.000 jongeren heeft PlayBack Hot Spot aangepast aan de actualiteit. De nieuwe personages, verhaallijn en muziek portretteren de jongere van nu in zijn/haar relatie met drank en drugs. De alcoholwet en de aangepaste leeftijdsgrens spelen een belangrijke rol: hoe gaan jongeren hiermee om? Wat verandert er door de wet in hun leven en in hun relatie met alcohol? Ook maakt PlayBack het gebruik van cannabis bespreekbaar.
Tijdens het interactieve gedeelte leren de jongeren zich weerbaarder op te stellen tegen groepsdruk en krijgen ze inzicht in hun eigen gevoeligheid voor de verleiding om te experimenteren met drank en drugs.

Op deze manier wil PlayBack jongeren persoonlijk motiveren geen drank en drugs te gebruiken tot hun 18e en stimuleert de theatergroep een gezonde houding tot drank en drugs als ze 18 jaar en ouder zijn.

Ouderavond ‘Onder Invloed’

Iedere jongere komt in aanraking met drank en drugs. Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Maar onder druk van vrienden drinken pubers soms meer dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. Hoe kan een ouder zijn/haar helpen kind bij het aangeven van zijn of haar grens?

Tijdens deze ouderavond begeleidt PlayBack hen in het voeren van een open gesprek en leert hen hoe ze afspraken kunnen maken en effectief met hun kind kunnen communiceren over alcohol- en drugsgebruik.

Ook wordt tijdens deze ouderavond uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van de nieuwe alcoholwet op jongeren en hun opvoeding.

De juiste snaar

In het schooljaar 2013/2014 verzorgde PlayBack 55 Hotspot voorstellingen en 16 ouderavonden bij ruim 30 scholen en een aantal jongerencentra in Hollands Noorden. De reacties van jongeren, ouders en leerkrachten waren vrijwel zonder uitzondering lovend. PlayBack weet de juiste snaar te raken bij hun publiek. Door de veilige sfeer
en de betrokkenheid van de spelers, stellen de leerlingen zich open en delen hun ervaringen met elkaar.

Schooljaar 2014/2015

Ook voor het volgend schooljaar stelt In Control of Alcohol geld beschikbaar voor HotSpot en ‘Onder Invloed’. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gea Breebaart (gbreebaart@ggdhollandsnoorden.nl), GGD Hollands Noorden.