Lood en gezondheid

Lood kan in het lichaam terecht komen op verschillende manieren. Kinderen van nul tot zes jaar kunnen als ze spelen op grond waarin lood zit via hun vuile handjes lood inslikken. Ook kunnen ze lood binnenkrijgen als zij groente eten uit een tuin waar lood in de bodem zit. Hieronder staan tips om inname van lood via de bodem, waterleidingen en oude verf te verminderen.

Filmpje YouTube

 

 

 

Lood in de bodem

Door haar industriële geschiedenis kent ook Noord- Holland-Noord diverse vormen van bodemverontreiniging. Hoe kwam lood in de bodem? Lood is in de bodem gekomen door langdurige bewoning en industrie in de stadse regio’s. Vroeger was men zich niet bewust van het risico van lood en kwam loodhoudend afval in de bodem terecht. Het komt daarom al eeuwenlang in vooral de verstedelijkte regio’s in de bodem voor en lood gaat niet vanzelf weg.

  • Laat kinderen spelen in een aparte zandbak met schoon wit zand.
  • Bedek verontreinigde grond waar kinderen spelen met een schone laag grond, gras of tegels.
  • Let goed op de hygiëne: laat je kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. Was ook zelf je handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
  • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen voor je naar binnen gaat.
  • Stofzuig regelmatig je huis, vooral als jij of je kinderen regelmatig met grond aan de schoenen het huis inkomen.
  • Houd rekening met het gewas in de tuin. Over het algemeen nemen bijvoorbeeld bessen, aardbeien, appels en noten weinig zware metalen (waaronder lood) op.
  • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde.
  • Was zelfgekweekte groenten en fruit goed. 

 

Lood in drinkwater

Lood in drinkwater is ongezond voor jonge kinderen. Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. In loden waterleidingen kunnen hele kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater terecht komen. Omdat lood ongezond is voor jonge kinderen, adviseert de GGD loden leidingen te vervangen.

Als jonge kinderen te veel lood binnen krijgen, kan dat leiden tot een iets lagere intelligentie (IQ-daling met 1-5 punten) en gedragsafwijkingen, zoals een verminderde concentratie. Volwassenen zijn minder gevoelig voor lood.

Vooral baby’s die flesvoeding drinken gemaakt met kraanwater uit loden leidingen, krijgen meer lood binnen dan de aanbevolen norm. Voor alle kinderen is het belangrijk zo min mogelijk lood binnen te krijgen. Daarom kunnen in ieder geval kinderen tot 8 jaar en zwangere vrouwen beter geen kraanwater drinken uit loden leidingen.         

Heb je een huis van na 1960? Dan heb je geen loden leidingen. Loden leidingen zijn te herkennen aan hun grijze kleur, als ze niet zijn geverfd. Ze zijn vaak een beetje bobbelig. Als je er met bijvoorbeeld een lepel op klopt hoor je een dof geluid. Twijfelt je nog over of je een loden leiding hebt? Bekijk dan het filmpje: Bekijk hoe je een loden leiding herkent.

Koken van kraanwater helpt niet om de loodconcentratie te verlagen. De meest geschikte lange termijn oplossing blijft het vervangen van loden leidingen.

Ook bij nieuwe kranen en koppelstukken van nieuwe leidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water. Heb je een nieuwe waterleiding? Zet dan elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.  Heb je een nieuwe kraan? Zet dan elke ochtend de kraan tien seconden open gedurende de eerste drie maanden.

Bij vragen over lood in drinkwater, neem contact op met de afdeling Medische Milieukunde van GGD Hollands Noorden: 088-0 100 500.

 

 

Lood via oude verflagen

Alle oude huizen gebouwd voor 1934 kunnen verven bevatten op basis van loodwit. In 1934 is in Nederland loodwithoudende verf binnenshuis verboden, maar ook in huizen die daarna gebouwd zijn kunnen nog loodhoudende verflagen voorkomen.  

Als oude verflagen intact zijn kan uw kind niet zo maar lood binnen krijgen. Als houtwerk slecht onderhouden is en de verf schilfert af, dan kan uw kind lood binnenkrijgen. Kinderen kunnen door het in de mond stoppen van schilfers lood binnenkrijgen. Deze kans is aanwezig aangezien deze verflagen zoetig smaakt.

Restauratie oud huis

Het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen of restauratie van glas-en-lood kan ervoor zorgen dat lood in de lucht terechtkomt.

Om te voorkomen dat jonge kinderen dit inademen is het raadzaam dat kinderen niet aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Via stof (na het schuren) kunnen kinderen lood binnenkrijgen. Na de werkzaamheden is het daarom aan te raden om de ruimte met een natte doek schoon te maken.

Hoe weet ik of er lood in verf zit?
U kunt uw verf zelf testen met een loodtest. Via E-bay kunt u loodtests vinden.