Lood en gezondheid

Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen, zoals moeite met leren. Daarom zijn er in het verleden internationaal verschillende maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Lood is uit benzine en verf gehaald en op veel plekken zijn loden waterleidingen vervangen.

Toch komt lood nog op verschillende plekken voor. Zorg dat u weet waar lood mogelijk voorkomt en hoe u ervoor zorgt dat u en uw kinderen geen lood binnen krijgt. Jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn extra gevoelig voor lood.

Lood kan in het lichaam terecht komen op verschillende manieren. Kinderen van nul tot zes  jaar kunnen als ze spelen op grond waarin lood zit via hun vuile handjes lood inslikken. Ook kunnen ze lood binnenkrijgen als zij groente eten uit een tuin waar lood in de bodem zit. Hieronder staan tips om inname van lood via de bodem, waterleidingen en oude verf te verminderen.

Filmpje YouTube

Lood in de bodem

Door haar industriële geschiedenis kent ook Noord- Holland noord diverse vormen van bodemverontreiniging. Hoe kwam lood in de bodem? Lood is in de bodem gekomen door langdurige bewoning en industrie in de stadse regio’s. Vroeger was men zich niet bewust van het risico van lood en kwam loodhoudend afval in de bodem terecht. Het komt daarom al eeuwenlang in vooral de verstedelijkte regio’s in de bodem voor en lood gaat niet vanzelf weg.

 • Laat kinderen spelen in een aparte zandbak met schoon wit zand.
 • Bedek verontreinigde grond waar kinderen spelen met een schone laag grond, gras of tegels.
 • Let goed op de hygiëne: Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
 • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen voor u naar binnen gaat.
 • Stofzuig regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen regelmatig met grond aan de schoenen het huis inkomen.
 • Houd rekening met het gewas in de tuin. Over het algemeen nemen bijvoorbeeld bessen, aardbeien, appels en noten weinig zware metalen (waaronder lood) op.
 • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde
 • Was zelfgekweekte groenten en fruit goed. 

Lood via drinkwater

De aanwezigheid van loden waterleidingbuizen is de belangrijkste oorzaak voor het voorkomen van lood in drinkwater. Heeft u een oud huis? Controleer of uw woning loden waterleidingen heeft en vervang ze. Bij twijfel kunt u de leidingen laten controleren door een loodgieter. Ook bij nieuwe kranen en waterleidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Hieronder staan een aantal tips om inname van lood via drinkwater te beperken. 

Tips bij aanwezigheid loden waterleiding

 • Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik als de loden waterleidingen niet vervangen zijn.
 • Bereid flesvoeding met flessenwater als u loden leidingen in huis heeft.

Tips bij nieuwe waterleidingen of kranen

 • Nieuwe waterleidingen: zet elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.
 • Nieuwe kranen: zet elke ochtend de kraan tien seconden open gedurende de eerste drie maanden.

Zie ook de website Kraandoorspoelen

Algemene tips

 • Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water. 

Lood via oude verflagen

Alle oude huizen gebouwd voor 1934 kunnen verven bevatten op basis van loodwit. In 1934 is in Nederland loodwithoudende verf binnenshuis verboden, maar ook in huizen die daarna gebouwd zijn kunnen nog loodhoudende verflagen voorkomen.  

Als oude verflagen intact zijn kan uw kind niet zo maar lood binnen krijgen. Als houtwerk slecht onderhouden is en de verf schilfert af, dan kan uw kind lood binnenkrijgen. Kinderen kunnen door het in de mond stoppen van schilfers lood binnenkrijgen. Deze kans is aanwezig aangezien deze verflagen zoetig smaakt.

Restauratie oud huis

Het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen of restauratie van glas-en-lood kan ervoor zorgen dat lood in de lucht terechtkomt.

Om te voorkomen dat jonge kinderen dit inademen is het raadzaam dat kinderen niet aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Via stof (na het schuren) kunnen kinderen lood binnenkrijgen. Na de werkzaamheden is het daarom aan te raden om de ruimte met een natte doek schoon te maken.

Hoe weet ik of er lood in verf zit?
U kunt uw verf zelf testen met een loodtest. Via E-bay kunt u loodtests vinden.