Aanvraag exploitatie kinderopvang, wijzigingen kinderopvang en handhaving kinderopvang

De eerstelijns handhavingstaak wordt door de GGD HN uitgevoerd voor de gemeenten Schagen, Koggeland, Medemblik, Hollands Kroon en Hoorn. Deze keuze is gemaakt om toezicht en handhaving beter op elkaar te laten aansluiten. 
 
Mocht u een nieuwe kinderopvanglocatie/gastouderopvang/gastouderbureau willen exploiteren of wijzigingen in uw bestaande opvang willen doorvoeren, dan kunt u hier het aanvraagformulier opzoeken op de website van de rijksoverheid. Download dit formulier, vul hem in en stuur hem samen met de benodigde aanvullende documenten zoals op het formulier vermeld naar inspecties@ggdhn.nl. Let op: voor de gemeente Hoorn geldt een andere route. Dan kunt u het formulier en documenten opsturen naar gemeente@hoorn.nl
 
Een aanvraag voor een nieuwe voorziening voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een gastouderbureau wordt alleen in behandeling genomen indien deze compleet is en 10 weken voorafgaand de gewenste exploitatiedatum is ingestuurd. Met welke documenten uw aanvraag compleet is staat op het aanvraagformulier weergegeven. Wanneer de aanvraag kan worden verwerkt, wordt deze doorgezet naar de afdeling Inspectie en Hygiëne. Een toezichthouder kinderopvang zal zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een onderzoek voor registratie. 
 
Een wijzigingsformulier moet u indienen voorafgaand de wijziging. Ook dan zal na de verwerking een toezichthouder kinderopvang zo snel mogelijk contact met u opnemen indien wordt besloten dat een inspectiebezoek ter accordering noodzakelijk is. Een exploitatie of wijziging kan pas plaatsvinden nadat u hier via een officieel schrijven toestemming voor heeft verkregen van de betreffende gemeente.
 
Contact
Heeft u vragen over de handhaving kinderopvang? Raadpleeg de Brochure ‘Toezicht en handhaving kinderopvang’. Zijn uw vragen niet beantwoord, neem dan contact op via inspecties@ggdhn.nl of 088-01 00 549.