Kinderopvang

Inspectie kinderopvang
GGD Hollands Noorden inspecteert jaarlijks voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord of voorzieningen voor kinderopvang (betreffende dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus), aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang voldoen. Met andere woorden: getoetst wordt of verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving wordt geboden aan je kind op de opvangvoorziening van je keuze. 

Inspectierapport kinderopvang
Onze inspectierapporten zijn openbaar. De GGD inspectierapporten zijn vanaf 2012 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Je kunt daarin zoeken op naam of registratienummer van de opvangvoorziening, het adres of de plaats van vestiging. Je krijgt kinderopvangtoeslag als je gebruik maakt van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat. Voorzieningen voor kinderopvang komen alleen in het landelijk register als er een inspectie van de GGD is uitgevoerd en er toestemming is gekregen van de gemeente om kinderopvang aan te bieden. Iedere kinderopvangvoorziening in het landelijk register heeft een eigen registratienummer.  Dit nummer is voor jou van belang voor het verkrijgen van de kinderopvangtoeslag.

Contact
Als je in het landelijk register het rapport van je kinderopvangvoorziening of gastouderbureau niet kunt vinden, neem dan contact met GGD Hollands Noorden, telefonisch: 088-01 00 549 of via e-mail: inspecties@ggdhollandsnoorden.nl

Aanvraag exploitatie kinderopvang, wijzigingen kinderopvang en handhaving kinderopvang  (Schagen, Koggenland, Medemblik, Hollands Kroon en Hoorn)
Deze informatie is van toepassing voor (beginnende) ondernemers kinderopvang in de gemeente Schagen, Koggenland, Medemblik, Hollands Kroon en Hoorn. De aanvragen of wijzigingen m.b.t. kinderopvang of gastouderopvang verlopen via GGD Hollands Noorden en niet meer zoals je gewend bent via deze gemeenten. Bekijk meer informatie

Interessante bronnen rondom kinderopvang
De brochure kinderopvang (GGD/GHOR) is geactualiseerd. De brochure beschrijft in hoofdlijnen de aanpak van risico gestuurd toezicht. Daarnaast kunnen houders lezen wat hun verantwoordelijkheden zijn als het gaat om kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving en hoe gemeentelijke handhaving geregeld is. Ook onderstaande bronnen bevatten relevante informatie m.b.t. de kinderopvang: