Hygiënecertificaat

Hygiënecertificaten gericht op export van hulpgoederen

Hygiënecertificaten zijn nodig voor de export van hulpgoederen. Hulporganisaties moeten deze exportcertificaten aan de douane overleggen bij een grenscontrole.
GGD Hollands Noorden geeft hygiënecertificaten af aan hulporganisaties als uit een hygiëne audit is gebleken, dat de hulpgoederen op hygiënisch verantwoorde wijze worden verzameld, verpakt, bewaard en vervoerd.

Hygiëne-onderzoek

Een hygiëne audit wordt uitgevoerd op basis van Hygiënerichtlijnen van de Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), waarvan een verslag wordt opgesteld dat verstrekt wordt aan de hulporganisatie.
De hulporganisatie ontvangt een factuur voor de werkzaamheden.

Exportcertificaten

De ondertekening van exportcertificaten valt onder de verantwoordelijkheid van een infectieziekte-arts van de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Hollands Noorden.
De hulporganisatie ontvangt een factuur voor de werkzaamheden.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met mevrouw Kramer, hygiëne-adviseur van de afdeling Inspectie en Hygiëne; telefonisch: 06-83 88 96 61of via e-mail: jkramer@ggdhn.nl