Hygiëne op basisscholen

Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zo zorgt een schone en frisse school voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim van zowel leerlingen als leerkrachten. Ook zien ouders graag een schone en opgeruimde school.

GGD Hollands Noorden help je graag mee om een gezonde schoolomgeving te creëren en behouden. Wil je aandacht besteden aan toilethygiëne of hygiëne in algemene zin op jouw basisschool? Hier bekijk je het belang van handen wassen en kun je lezen welke mogelijkheden GGD Hollands Noorden je kan bieden.
https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaak
https://www.youtube.com/watch?v=ARpZtq9IpAc&feature=youtu.be

Project toilethygiëne
Signalen over de hygiëne op toiletten in basisscholen zijn bekend en het aantal kinderen met obstipatieklachten, door het ophouden van de behoefte, neemt toe. Lees hier meer.

Aan de slag met een schoon toilet? Project toilethygiëne!
Om basisscholen, die aandacht willen besteden aan toilethygiëne, te ondersteunen biedt GGD Hollands Noorden het project toilethygiëne kosteloos aan. 
Dit project heeft als doel schoon en hygiënisch gebruik van sanitair op basisscholen met voldoende middelen voor handhygiëne. Het bestaat uit een aantal, los van elkaar, te gebruiken tools welke door het schoolteam kunnen worden toegepast.

Werkwijze project toilethygiëne
Het project richt zich op drie thema’s namelijk, accommodatie, schoonmaak en gedrag. Bij elke thema kunnen verschillende tools worden ingezet:
• Voorlichting toilethygiëne voor het schoolteam (bewustwording).
• Voorlichting voor leerlingen van de onderbouw (gericht op hygiëne in het algemeen).
• Voorlichting voor de leerlingen van de bovenbouw (gericht op hygiëne in het algemeen).
• De hygiënerichtlijn basisscholen. Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft deze richtlijn opgesteld met normen rond
   hygiëne, schoonmaak en randvoorwaarden.
• Vragenlijst leerkracht (inzicht in beleving en afspraken rond toilethygiëne).
• Informatieve tekst over hygiëne (nieuwsbrief).
• Hygiëne audit op locatie betreffende accommodatie en schoonmaak (advies op maat).
• Infowijzer (diverse links naar onderwerpen rond hygiëne, lesprogramma’s en ondersteunend materiaal).

Al na gelang de wensen van de directie en het schoolteam worden afspraken gemaakt over de thema’s, welke tools worden ingezet, de inzet van het schoolteam en de inzet van de GGD. 

Contact
Wil je gebruik maken van één van de tools vanuit het project toilethygiëne, wens je ondersteuning van de GGD op het gebied van verbetering van de toilethygiëne op jouw school of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Linda Lakenman, hygiëne-adviseur van GGD Hollands Noorden, telefonisch 06-14526406, mail: llakenman@ggdn.nl

Schoon Onderwijs Project (S.O.P) dag

S.O.P. staat voor Schoon Onderwijs Project. De S.O.P. dag is een evenement waarbij leerlingen, leerkrachten, conciërges, eventueel ouders en het schoonmaakbedrijf werken aan een opgeruimde en schone school.

Aan de slag met een schone school? Organiseer een S.O.P.-dag!
Het schoolteam kan zelf aan de slag:

Ondersteuning van de GGD

  • De hygiëne-adviseurs van de GGD kunnen met (enkele leden van) het schoolteam de LCHV-richtlijnen over hygiëne op basisscholen en het
    schoonmaakplan voor de school bespreken.
  • Voorlichting voor leerlingen van de onderbouw (gericht op hygiëne in het algemeen)
  • Voorlichting voor de leerlingen van de bovenbouw (gericht op hygiëne in het algemeen)

Contact
Wenst u ondersteuning van de GGD of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Linda Lakenman, hygiëne-adviseur van GGD Hollands Noorden: telefonisch 06-1452 6406, mail: llakenman@ggdhn.nl.