Gezondheid en veiligheid bij publieksevenementen

Bij publieksevenementen zijn vaak voorzieningen van tijdelijke aard aanwezig, zoals sanitair en drinkwater. De tijdelijke aard vergroot het risico op de overdracht van infectieziekten.

Wat doen wij?

Samen met de aangesloten gemeenten in ons werkgebied werken de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) en GGD aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Hoe doen we dat?

De GHOR en GGD verstrekken evenementeninformatie aan organisatoren. Daarin zijn eisen en richtlijnen beschreven met betrekking tot onderwerpen, zoals afvalverwerking, eten en drinken, tijdelijke drinkwatervoorziening, legionellabesmetting, sanitair en tijdelijke kampeergelegenheid. Deze eisen en richtlijnen zijn onderdeel van de door de gemeente verleende vergunning en zijn bindend.

Onze GGD voert steekproefsgewijs hygiëne-onderzoeken uit tijdens evenementen. Van het onderzoek wordt een rapport opgesteld dat verstrekt wordt aan de desbetreffende gemeente en de organisatie van het evenement.Een hygiëne-onderzoek wordt uitgevoerd conform de Hygiënerichtlijnen van de Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Waar vind ik de evenementeninformatie?

Bekijk ons online magazine met onderwerpen over gezondheid en veiligheid bij publieksevenementen

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met onze hygiëne-adviseurs van de afdeling Inspectie en Hygiëne: