Evenementen

Gezondheid en veiligheid bij publieksevenementen

Bij publieksevenementen zijn vaak voorzieningen van tijdelijke aard aanwezig, zoals tijdelijk geplaatste sanitaire voorzieningen of een tijdelijke voorziening ten behoeve van het bereiden en verstrekken van etenswaren. De voorzieningen worden voor het evenement opgezet en na het evenement weer afgebroken. Dit kan het risico op de overdracht van infectieziekten vergroten.

Samen met de aangesloten gemeenten in ons werkgebied werken de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) en GGD aan een gezonde en veilige leefomgeving. De GHOR en GGD hebben samen brochures ontwikkeld rondom o.a. Technische Hygiënezorg bij publieksevenementen.
In de brochures vindt u informatie over eisen en specifieke richtlijnen met betrekking tot onderwerpen als afvalverwerking, eten en drinken, tijdelijke drinkwatervoorziening, legionellabesmetting, sanitair en tijdelijke kampeergelegenheid. De eisen en richtlijnen in deze brochures maken deel uit van de door de gemeente verleende vergunning en zijn bindend.


Steekproefsgewijs voert GGD Hollands Noorden hygiëne-onderzoeken uit tijdens evenementen. Een hygiëne onderzoek wordt uitgevoerd conform de Hygiënerichtlijnen van de Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), waarvan een rapport wordt opgesteld dat verstrekt wordt aan de desbetreffende gemeente en de organisatie van het evenement.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw Van Zanten of mevrouw Lakenman, Hygiëne adviseurs van de afdeling Inspectie en Hygiëne; telefonisch: 06 1094 9625 / 06 1452 6406 of via mail:  jzanten@ggdhollandsnoorden.nl/llakenman@ggdhollandsnoorden.nl.