Asielzoekerscentra

Gezondheid en veiligheid in asielzoekerscentra

In de regio Noord-Holland Noord zijn diverse soorten opvangcentra voor asielzoekers waar men tijdelijk verblijft. Het aantal asielzoekers, de landen van herkomst, de leeftijdsopbouw en de samenstelling van de groep asielzoekers (wel of niet in gezinsverband) variëren per asielzoekerscentrum.

Opvangcentra zijn gehuisvest in verschillende soorten gebouwen. Dit houdt in dat het nieuwbouw kan zijn of een al bestaand gebouw dat voor hergebruik in aanmerking komt.

Daar waar veel mensen samen wonen, is de kans op overdracht van micro-organismen en daarmee infectieziekten, groot. Hierdoor is het van belang, dat aandacht geschonken wordt aan hygiëneregels. Deze regels zijn onder andere gericht op de bouw en inrichting van de locatie; de persoonlijke hygiëne; de algemene schoonmaakregels en het binnenmilieu.

In opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekerscentra (COA) voert de GGD Hollands Noorden hygiëne controles uit bij asielzoekerscentra om na te gaan of de voorzieningen voldoen aan de landelijke normen en of er gewerkt wordt volgens de hygiëneregels, opgesteld door de Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw J. Kramer, hygiëne adviseur van de afdeling Inspectie en Hygiëne; telefonisch: 06-83889661 of via e-mail: jkramer@ggdhn.nl.