Asielzoekerscentra

Gezondheid en veiligheid in asielzoekerscentra

In de regio Noord-Holland-Noord zijn diverse soorten opvangcentra voor asielzoekers waar men tijdelijk verblijft. Het aantal asielzoekers, de landen van herkomst, de leeftijdsopbouw en de samenstelling van de groep asielzoekers (wel of niet in gezinsverband) variëren per asielzoekerscentrum.

Opvangcentra zijn gehuisvest in verschillende soorten gebouwen. Dit houdt in dat het nieuwbouw kan zijn of een al bestaand gebouw dat voor hergebruik in aanmerking komt.

Daar waar veel mensen samen wonen, is de kans op overdracht van micro-organismen en daarmee infectieziekten, groot. Hierdoor is het van belang, dat aandacht geschonken wordt aan hygiëneregels. Deze regels zijn onder andere gericht op de bouw en inrichting van de locatie; de persoonlijke hygiëne; de algemene schoonmaakregels en het binnenmilieu.

In opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekerscentra (COA) voert GGD Hollands Noorden hygiëne audits uit bij asielzoekerscentra om na te gaan of de voorzieningen voldoen aan de landelijke normen en of er gewerkt wordt volgens de hygiëneregels, opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Hygiëne audits vinden per locatie minimaal eens per jaar plaats. Het rapport van de audit wordt naar de locatiemanager, belanghebbenden binnen GGD HN en naar GGD GHOR NL afdeling gestuurd.

Hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met mevrouw J. Kramer, hygiëne adviseur van de afdeling Inspectie en Hygiëne; telefonisch: 06-83 88 96 61 of via e-mail: jkramer@ggdhn.nl.