U bevindt zich hier

Algemeen

Micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en gisten komen overal voor. Sommige van deze micro-organismen hebben een nuttige functie voor de mens. Anderen kunnen ziekten veroorzaken, ook wel ziekteverwekkers genoemd.
Micro-organismen kunnen zich op verschillende manieren verspreiden; via de handen, via de lucht (druppels door aanhoesten, huidschilfers of stof), via water en voedsel, via voorwerpen (zoals speelgoed, de closetpot, een deurkruk of beddengoed), via lichaamsvloeistoffen (braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed) en via dieren.

Technische hygiënezorg

Op plaatsen waar mensen bij elkaar komen, is er kans op besmetting door deze ziekteverwekkers. Het gevolg is dat mensen ziek worden. Vooral bij de kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand kan een ziekte ernstiger verlopen. Om dit te voorkomen moeten we maatregelen nemen. Eén van de preventieve maatregelen is het toepassen van hygiënerichtlijnen in de praktijk.

(Technische) Hygiënezorg is een verzamelnaam voor alles wat we doen om ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven. Gezondheidsrisico’s kunnen beperkt worden door aandacht te besteden aan hygiëne. Het gaat daarbij niet alleen om een schone leefomgeving en een goede persoonlijke hygiëne, maar ook om het voorkomen van risicovol gedrag.

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van preventieve hygiënezorg. De GGD Hollands Noorden voert de hygiënezorg uit in opdracht van de gemeenten in onze regio of als taak vanuit de Wpg.
De GGD voert hygiëne onderzoeken uit, geeft voorlichting aan instellingen over hygiëne, beantwoordt algemene vragen en/of reageert op (klacht)meldingen vanuit de bevolking.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met mevrouw Kramer of mevrouw Lakenman, Hygiëne adviseurs van de afdeling Inspectie en Hygiëne; telefonisch 06-83 88 96 61/ 06-14 52 64 06 of via e-mail:  jkramer@ggdhollandsnoorden.nl/llakenman@ggdhollandsnoorden.nl.